Nowe media i komunikacja wizualna – to tematy zaplanowanego na 14 czerwca New Media Meeting. Wydarzenie odbędzie się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2. Udział jest bezpłatny.

Spotkanie zaplanowano w formule paneli tematycznych, skoncentrowanych na dwóch tematach przewodnich: Komunikacja wizualna i wizerunkowa – mówienie obrazem oraz Nowe media, nowe wyzwania – skuteczne komunikowanie to sztuka. Dobór tematów nie jest przypadkowy, WSIiZ od lat kształci na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, rok temu uruchomiono grafikę komputerową i produkcję multimedialną, a od października planowany jest nowy kierunek media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa.

W tym kontekście warto zastanowić się nad przyszłością mediów i komunikacji w szerokim ujęciu.

– Wystąpienia zaproszonych prelegentów mają na celu przybliżenie młodym ludziom najważniejszych i najciekawszych zjawisk, technologii i narzędzi, dotyczących nowych mediów i komunikacji wizualnej, w kontekście umiejętności istotnych na rynku pracy – mówi dr Anna Martens, współorganizator spotkania. – Do współpracy zapraszamy firmy, które na co dzień są naszym oparciem w uaktualnianiu programów kształcenia i dostosowywania praktyk i staży do wymagań rynku i zmieniających się potrzeb edukacyjnych.

New Media Meeting rozpocznie się o godzinie 9:00. Wydarzenie ma być w zamyśle organizatorów okazją do wymiany poglądów w gronie ekspertów na temat nowych mediów, związanych z nimi możliwości oraz wyzwań, a także ich wpływu na rynek pracy. W tegorocznej, pierwszej edycji wśród zaproszonych gości jest Wiktor Cwynar – prezes zarządu Splentum, firmy zajmującej się gromadzeniem, organizowaniem i udostępnianiem danych, głównie z obszaru finansów, będącej partnerem strategicznym kierunku media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa. Wśród prelegentów pojawią się m.in. Mateusz Kustra z RS Group Dom Mediowy, Michał Ręczkowicz z PrimeBit Studio, Paulina Kawa z Life Roots.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy zarejestrować się na stronie http://www.newmediameeting.wsiz.pl/. Spotkanie dedykowane jest przede wszystkim studentom oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych, jednak pojawić się może na nim każdy chętny.

Organizatorami wydarzenia są Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Biuro Karier WSIiZ oraz PrimeBit Studio, natomiast partnerami New Media Meeting są firmy Splentum, Ideo i Brand24. Patronatem medialnym konferencję objęło Polskie Radio Rzeszów.

New Media Meeting 2016