Zainteresowanie kosmetykami naturalnymi z roku na rok rośnie i producenci kosmetyków naturalnych sięgają po coraz bardziej zaawansowane metody, aby pozyskiwać właściwe surowce kosmetyczne. Ważna jest dla nich również ocena bezpieczeństwa tychże surowców i naukowa weryfikacja skuteczności działania nowych preparatów, stąd konieczność ścisłej współpracy z naukowcami. O naturalnych kosmetykach rozmawiano podczas II edycji międzynarodowej konferencji naukowej Natural Cosmetics International Meeting, która odbyła się w dniach od 20 do 22 września w kampusie WSIiZ w Kielnarowej.

Celem konferencji jest łączenie producentów kosmetyków i surowców kosmetycznych z przedstawicielami świata nauki, aby obydwa środowiska lepiej znały swoje uwarunkowania oraz wzajemne potrzeby – mówi  dr hab. Katarzyna Gaweł-Bęben, prof. WSIiZ, Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek Kolegium Medycznego WSIiZ. Prof. Gaweł-Bęben wskazuje, że surowce, które w ostatnich latach zdobywają większą popularność, to między innymi biofermenty czyli surowce kosmetyczne otrzymywane poprzez fermentację z udziałem bakterii. Interesujący trend to również pozyskiwanie odpadów z produkcji spożywczej, takich jak skórki owoców czy warzyw, które obecnie nie są wykorzystywane, a przecież stanowią ogromne źródło surowców naturalnych  – dodaje wykładowczyni WSIiZ.

W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników – byli to przedstawiciele polskich uczelni z takich miast jak: Kraków, Warszawa, Lublin, Wrocław, Toruń, Łódź, Kielce, Białystok, Szczecin, Siedlce, Gdańsk, Zabrze, a także zagraniczni goście z między innymi: Austrii, Grecji, Indii, Turcji, Mongolii, Niemiec, Australii, Chorwacji i  Ukrainy. Wykład otwierający wygłosił Prof. Günther K. Bonn reprezentujący Uniwersytet w Innsbrucku oraz Austriacki Instytut Badań nad Lekami, temat wystąpienia dotyczył współpracy między przemysłem a jednostkami zajmującymi się badaniami podstawowymi na rynku austriackim. Konferencję otworzyła prof. Agata Jurkowska-Gomułka, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej WSIiZ, która podkreśliła, że uczelnia od lata stara się łączyć naukę z przemysłem.

W ramach konferencji odbyło się 5 sesji panelowych i zaprezentowano 68 posterów, ponadto uczestnicy konferencji wzięli udział w 3 unikalnych warsztatach dotyczących pracy z modelami 3D ludzkich tkanek, substancji wspierających mikrobiom skóry oraz zasad przygotowywania ekstraktów roślinnych na potrzeby kosmetyków.

Nagrody za postery od komitetu naukowego konferencji trafiły do następujących osób: P. Cisło, M. Chmura, P.Lechwar, M. Lasota, K. Gaweł-Bęben, P. Machała, A. Magiera, A. Kicel, M.A. Olszewska, H. Żbikowska, J. Popiół, M. Kabat, K. Sułkowska-Ziaja, A. Szczepkowski, B. Muszyńska, E. Pękala, A. Gunia-Krzyżak. Nagrodę PSE dla najlepszego posteru odebrała Magdalena Lasota (WSIiZ), a dla najlepszej prezentacji – Weronika Skowrońska (WUM).

W konferencji udział wzięli przedstawiciele firm zajmujących się pozyskiwaniem, analizą i produkcją naturalnych surowców kosmetycznych i gotowych kosmetyków, m.in: Mattek, Merck, Biomedica, Janssen Cosmetics, Balia spa, Orcideo, Urtica Technologies.

Organizatorem konferencji Natural Cosmetics International Meeting jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a sama konferencja powstała z inicjatywy naukowców zatrudnionych w Katedrze Kosmetologii WSIiZ: Kierownika Katedry prof. dr hab. Kazimierza Głowniaka oraz dr hab Katarzyny Gaweł-Bęben, prof WSIiZ i dr Beaty Antosiewicz-Klimczak.

Konferencja jest dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Doskonała nauka” (nr projektu DNK/SN/549082/2022, kwota dofinansowania 112.200,00 zł).

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć TUTAJ