Instytut Studiów nad Terroryzmem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. zapraszają na konferencję „Systemy i instytucje zwalczające terroryzm w kraju i zagranicą” w dniach 18-20 maja 2016 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie.

Problematyka:
1. Prawno – organizacyjne sposoby zwalczania terroryzmu
2. Rola i znaczenie komunikacji dla terrorystów i zwalczania terroryzmu
3. Systemy antyterrorystyczne i metody zwalczania terroryzmu
4. Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu

Zgłoszenia wraz z referatem oraz potwierdzeniem wniesienia opłaty proszę przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2016 r. na adres e-mail: konferencjaisnt@wp.pl

Rada Naukowa Konferencji:
prof. nadzw. dr hab. Marcin Lasoń
prof. nadzw. dr hab. Leszek F. Korzeniowski
prof. nadzw. dr hab. Andrzej Żebrowski
prof. nadzw. dr hab. Kuba Jałoszyński
prof. dr hab. Piotr Mickiewicz
prof. dr hab. Jewgienij Paszencew
prof. dr hab. Dragan Simeunowicz
prof. dr hab. Erhard Cziomer
dr hab. Jan Rajchel
dr hab. Krzysztof Załęski
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz
dr Greg J. Simmons
dr Daria Bazarkina
dr Maria Dżoricz
dr inż. Tomasz Bąk,
dr Jan Swół
dr Kazimierz Kraj

Komitet Organizacyjny:
mgr Ewa Wolska – Liśkiewicz, dr inż. Tomasz Bąk, dr Kazimierz Kraj

Współorganizatorzy:
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA – Sekcja Polska – Region Rzeszów KMP

Dane do przelewu bankowego:
Koszt 350 zł
Nieprzekraczalny termin wpłaty 20.04.2016 r.
Instytut Analizy Ryzyka Sp. z o.o. ul. Sucharskiego 2 35-225 Rzeszów NIP: 5170360898 Kredyt Bank SA (Bank Zachodni WBK SA) 05 1500 1100 1211 0007 0903 0000
Tytułem: Opłata za udział w konferencji (Imię i Nazwisko)
Proszę przekazać dane do prawidłowego wystawienia faktury.

Opłata konferencyjna pokrywa koszty konferencji i wydanie publikacji. Nie pokrywa kosztów noclegu. Uczestnicy, którzy chcieliby nocować w miejscu obrad konferencji, hotelu Prezydenckim, uzyskają warunki noclegu (upust) wynegocjowany dla organizatorów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Informacja w języku angielskim
Informacja w języku rosyjskim