Prof. dr hab. Małgorzata Bzowska-Bakalarz i dr Oksana Balanda z Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju WSIiZ uczestniczyły w jubileuszowej XXX Konferencji Naukowej pt. „Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie”, która odbyła się w dniach 5-8 lutego 2024 r. w Zakopanem. Podczas wydarzenia wykładowczynie WSIiZ przedstawiły swoje prace badawcze dotyczące innowacyjnych i proekologicznych technologii rekultywacji gruntów oraz mikrobiologicznej destrukcji odpadów pożniwnych. 

W obradach konferencji wzięło udział 140 uczestników z 24 polskich ośrodków naukowych, dwóch uniwersytetów z Ukrainy, Białorusi i Słowacji i instytutu branżowego z Niemiec. Prof. Małgorzata Bzowska-Bakalarz zaprezentowała innowacyjne proekologiczne technologie rekultywacji terenów postindustrialnych z zastosowaniem biologicznych nawozów przyspieszających procesy glebotwórcze. Dr Oksana Balanda przedstawiła referat pt. „Technologia mikrobiologicznej destrukcji odpadów pożniwnych w celu przyspieszenia ich rozkładu oraz odnowy biologicznej gleby”. Prezentacja zgłębiała tematykę zdrowego nawożenia i regeneracji gleby oraz efektywności technologii polowej destrukcji resztek pożniwnych. 

Konferencja została organizowana przez Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR) wraz z Komitetem Inżynierii Rolniczej PTIR, Katedrą Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji oraz Katedrą Inżynierii Produkcji, Logistyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wśród głównych celów statutowych działalności PTIR są:

  • inspirowanie i podejmowanie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju gospodarki żywnościowej w Polsce,
  • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, rozwojowych i doświadczalnych oraz opracowań w dziedzinie inżynierii rolniczej.

Konferencje PTIR corocznie gromadzą przedstawicieli ośrodków naukowych z całej Polski i zagranicy prezentujących szerokie spektrum innowacji i postępu naukowo-technicznego w kompleksie gospodarski żywnościowej i inżynierii rolniczej. 

W polskim środowisku naukowym inżynierii rolniczej coroczna organizacja wymiany wiedzy naukowej jest popularna i cieszy się znakomitą renomą. Konferencja okazała się również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z naukowcami, nie tylko z różnych jednostek naukowych Polski, ale i Niemiec, Słowacji, Litwy. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.