23 maja 2019 r. w Klubie Akademickim Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie odbyła się konferencja pt. „INFORMATYZACJA SŁUŻBY ZDROWIA” połączona z prezentacją założeń konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach II osi priorytetowej – Cyfrowe Podkarpackie.

Przed polskimi placówkami służby zdrowia stoi niełatwe zadanie wprowadzenia EDM czyli  Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Jak sfinansować wdrożenie EDM? Jak sprawnie i skutecznie doprowadzić do jej uruchomienia oraz jak zorganizować środowisko techniczne by dostęp do EDM był bezproblemowy i bezpieczny? Na te i na inne pytania starali się odpowiedzieć eksperci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.

Konferencję otworzył dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, który uroczyście przywitał przybyłych gości, a zwłaszcza głównego organizatora konferencji Pana Stanisława Kruczka, Członka Zarządu Województwa Podkarpackiego. Jak stwierdził Rektor Gołąbek, trzema podstawowymi obszarami, które decydują o kondycji państwa są nauka, kultura i właśnie zdrowie. Po przemówieniu Pana Rektora głos zabrał Pan Marszałek Stanisław Kruczek, który przybliżył zgromadzonym zagadnienia związane z tematyką konferencji. Podziękował również Panu Rektorowi za współpracę i wsparcie merytoryczne przy organizacji tej konferencji.

Sesja I zatytułowana „Informatyzacja podmiotów leczniczych z wykorzystaniem środków unijnych” podzielona została na kilka zagadnień. Pan Stanislaw Cynkar – Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poruszył kwestię Podkarpackiego Systemu Innowacji Medycznej.

Następnie głos w sprawie Konkursu w zakresie e – zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 zabrał Pan Tomasz Miśko – Koordynator Biura Informacji o Funduszach Europejskich Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

Bardzo istotnym elementem konferencji była problematyka skutecznych sposobów  pozyskiwania środków unijnych na informatyzację podmiotów leczniczych. Opowiedział o tym Pan Grzegorz Karpiuk – Kierownik Biura Projektowego WSIiZ, a praktyczne aspekty informatyzacji małych i średnich placówek służby zdrowia omówił Pan Lucjan Hajder – Dyrektor ds. Informatyzacji WSIiZ.

Sesja II pn. „Techniczne metody zapewniania bezpieczeństwa elektronicznych danych medycznych” skupiła się wokół zagadnień takich jak: Dostępność danych – jak być mądrym przed szkodą? Na ten temat wypowiedział się Pan Tomasz Oriol z Veeam Software. Bezpieczny, zdalny dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej omówili Pan Daniel Ratajczyk z Fortinet oraz Pan Artur Madejski z Veracomp S.A. Na konferencji poruszono też temat wirtualizacji komputerów w obszarze danych medycznych, który przedstawił Pan Andrzej Szymczak  z VMWare.

Ostatnim punktem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów i gości, którą poprowadził Pan Lucjan Hajder.

W konferencji uczestniczyło ponad 220 przedstawicieli placówek medycznych z terenu całego województwa podkarpackiego.

Fot: Adam Janusz/WSIiZ.