11 października 2019 r., w Auli prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Młodzi ludzie z najdalszych zakątków świata, podczas oficjalnej uroczystości inauguracyjnej dołączyli do społeczności akademickiej WSIiZ. Będą studiować w języku angielskim: Aviation Management, General Aviation, International Management, Logistics in Transport oraz kształcić się na specjalnościach  kierunku IT. WSIiZ jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych uczelni w Polsce i różnorodna oferta dydaktyczna przyciągnęła w tym roku setki studentów z ponad 50 krajów świata, między innymi
z Indii, Maroka, Ukrainy, Zimbabwe, Malezji, Turcji, Niemiec, USA, Kazachstanu, Papui Nowej Gwinei, Libanu czy Grecji. Coraz więcej Polaków wybiera studia anglojęzyczne i oni również złożyli  ślubowanie wraz ze swoimi kolegami i koleżankami z innych krajów Unii Europejskiej i świata.  

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęła Prorektor ds. Nauki prof. Agata Jurkowska – Gomułka, która powitała studentów w imieniu Władz Uczelni. Profesor Jurkowska wraz z dr Izabelą Cichocką, Dyrektorką Centrum Studiów Międzynarodowych, poprowadziła ceremonię Immatrykulacji  nowo przyjętych studentów.

W swoim inauguracyjnym przemówieniu, dr Cichocka zachęcała studentów do aktywnego włączenia się w życie Uczelni, a także podkreśliła, że studia  w WSIiZ, dzięki dobrze funkcjonującemu programowi mobilności studenckiej, to również szansa na wymianę doświadczeń z innymi młodymi ludźmi studiującymi na prestiżowych uczelniach w całej Europie. – „Studiowanie daleko od domu w języku obcym nie jest łatwym zadaniem. Będziecie musieli się zmierzyć z różnymi trudnościami, może nawet z porażkami, ale wasz wysiłek na pewno zostanie nagrodzony i za trzy lata będziecie dzwonić do swoich rodziców i przyjaciół, żeby im powiedzieć: Mam dyplom!”   

Wykład Inauguracyjny „Responsible leadership during hectic times” poprowadziła Sylwia Mazur, która na co dzień pracuje ze studentami zarówno jako wykładowczyni jak i Pełnomocnik Rektora ds. dyscyplinarnych dla studentów ścieżek angielskojęzycznych.

Do  „pierwszaków” zwrócili się także studenci  II roku, pochodzący z Indii, Santosh Mantripragada oraz Wietnamczyk,  Doung Nguyen. W bardzo ciepłych słowach zachęcili ich do przyłączenia się do klubów i kół naukowych oraz do angażowania się we wszelkie inicjatywy uczelniane.  

Fot:Dominika Piętak/WSIiZ