3 października 2018 roku w Auli Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Rzeszowie-Kielnarowej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019. z udziałem Władz Uczelni, przedstawicieli studentów, władz samorządu terytorialnego, oświaty, środowiska akademickiego, instytucji finansowych, a także ludzi biznesu, którzy od wielu lat współpracują z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania.

W imieniu Rektora dra Wergiliusza Gołąbka i Prezydenta Uczelni prof. Tadeusza Pomianka gości przywitali konferansjerzy, absolwenci WSIiZ Katarzyna Szewerniak i Szymon Taranda.

Tradycyjnie, przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor dr Wergiliusz Gołąbek. Zachęcał studentów do indywidualnego rozwoju, do poszukiwania własnej drogi, do zadawania pytań o sens i szukania odpowiedzi, przestrzegał przed kroczeniem ścieżkami wyznaczonymi przez modnych w obecnych czasach, ale nie mających wiele do zaoferowania, idoli. „Jakie będą elity, takie będą masy” – powiedział na zakończenie przemówienia.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studiować będzie blisko 6000 studentów na ponad 20 kierunkach, w tym około 1300 studentów zagranicznych z 40 krajów świata, nawet tak odległych, jak Zimbabwe, Kenia, Jemen, Rwanda, Nepal czy Wietnam. Znaczna część z nich studiować będzie w języku angielskim.

Immatrykulację uczestników seminarium doktoranckiego poprowadził prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych.

Na scenie Auli przedstawiciele studentów I-go roku wszystkich kierunków ścieżek polsko i angielskojęzycznych złożyli uroczyste ślubowanie, które najpierw w języku polskim, potem w języku angielskim poprowadził Prorektor WSIiZ dr Andrzej Rozmus. Po Immatrykulacji dr Rektor W. Gołąbek uderzając buławą oficjalnie rozpoczął Rok Akademicki 2018/2019.

Następnie przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Samorządu Studenckiego – Kinga Bednarz, która zwróciła się do studentów tymi słowami: Bądźcie dzielni, kreatywni i odważni, cytując Jana Pawła II: Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali.

Przedstawiciel seminarium doktoranckiego – Łukasz Bis – również wygłosił krótkie przemówienie adresowane do studentów.

Szczególny i bardzo podniosły moment Inauguracji stanowiło wręczenie dyplomu doktorskiego. Dyplom Doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach otrzymała Barbara Kolbus.

Wielką niespodziankę swoim przyjazdem na Inaugurację nowego Roku Akademickiego w WSIiZ sprawił wszystkim Aleksander Śliwka – złoty medalista Mistrzostw Świata Piłki Siatkowej Mężczyzn 2018, którego osiągnięcia sportowe zostały uhonorowane specjalną nagrodą Prezydenta i Rektora, przyznaną po raz pierwszy w historii uczelni. Aleksander Śliwka studiuje na kierunku Turystyka i rekreacja, gdzie pisze pracę licencjacką na temat zasad żywienia i przygotowania hoteli dla siatkarzy w trakcie sezonu ligowego.
„Złoty” siatkarz podpisał i wręczył piłkę, którą władze uczelni przekażą na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Gest ten goście uroczystości inauguracyjnej nagrodzili długimi brawami.

Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek pogratulował młodemu sportowcowi złotego medalu, a wszystkim gościom przypomniał, że nie tylko Olek Śliwka, ale także inni siatkarze, jak choćby Piotr Nowakowski, studiowali w naszej uczelni, a w ośrodku w Kielnarowej odbywały się treningi siatkarzy polskiej reprezentacji. Prof. Pomianek z humorem dodał, że uczelnia tak bardzo dba o swoich studentów – sportowców, że inny złoty medalista tegorocznych MŚ, Fabian Drzyzga znalazł na tej uczelni żonę, która również jest absolwentką WSIiZ.

Aleksander Śliwka podziękował władzom uczelni za otrzymaną nagrodę i za stworzenie możliwości połączenia edukacji z uprawianiem sportu, co jest nie lada wyzwaniem dla każdego profesjonalnego sportowca.

Podczas uroczystości inauguracyjnej zostały wręczone wyróżnienia kilku pracownikom uczelni. Prorektor prof. Agata Jurkowska-Gomułka pogratulowała osiągnięć naukowych osobom, które wygrały wiele projektów realizowanych obecnie na uczelni, a także tym, które otrzymały prestiżowe stypendia. Pracownicy uczelni, dr Zofia Nizioł-Łukaszewska oraz mgr inż. Tomasz Bujak, to laureaci stypendium MNiSW przyznawanego wybitnym, młodym naukowcom.

Za realizację ciekawych projektów i prowadzenie badań naukowych nagrodzeni zostali również dr Kamil Łuczaj, dr Olga Kurek-Ochmańska, dr Robert Pater, Łukasz Cywiński oraz Dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Renata Łunarska.

Laur Honorowy WSIiZ to szczególne wyróżnienie, jakie Władze Uczelni oraz członkowie Rady Prezydenckiej przyznają instytucjom oraz przedstawicielom otoczenia społeczno-gospodarczego w podziękowaniu za wsparcie przy realizacji celów statutowych WSIiZ, a także inicjatyw uczelni na rzecz regionu. W tym roku Laur Honorowy otrzymał Urząd Miasta Rzeszowa, Grupa Absolvent, Tygodnik Powszechny oraz Santander Bank Polska SA.

Przy okazji Inauguracji ogłoszono nazwisko laureata konkursu im. prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową, nagrodzony został Grzegorz Kidacki.

Studenci, którzy w minionym roku wyróżnili się aktywnością w życiu uczelnianym oraz osiągnięciami w nauce, otrzymali wyróżnienia w plebiscycie Student Roku 2018 przyznawane w sześciu kategoriach, przez środowisko akademickie WSIiZ. Laureatem w kategorii WSIZTAK-owiec został Voronin Mykola, w kategorii Artysta Marcin Walko, student Damian Moskwa zwyciężył w kategorii Społecznik, a w kategorii Innowator Mariusz Kusiak. Nagroda w kategorii Lider trafiła do Kingi Bednarz, natomiast w kategorii Naukowiec nagrodzony został Jakub Tobiasz. Przyznano również dwa wyróżnienia, otrzymały go studentki Iwona Kościółek i Anna Baiol. Nagrody wręczał Prorektor Andrzej Rozmus.

W tym roku wykład inauguracyjny pt. „Jakich mediów publicznych potrzebują Polacy?” wygłosił prof. dr hab. Janusz W. Adamowski.

Podczas Inauguracji zaprezentowano dwa filmy. Pierwszy z nich zrealizowany przez Łukasza Błąda i Macieja Kisałę bardzo dynamicznie i barwnie opowiadał o naszej uczelni, o tym co najważniejsze, najlepsze, nowe i najciekawsze. Narratorem filmu był Łukasz Błąd, którego talent aktorski docenili wszyscy widzowie.

 

Drugi film opowiadał między innymi o programie stypendialnym School of Leaders. Studenci z Polski, Turcji, Kazachstanu i Ukrainy wypowiadali się przed kamerą na temat swoich zamierzeń i planów, mówili o swoich studiach na WSIiZ i drodze, jaką obrali, aby stać się liderami.

Nowatorski program School of Leaders ma na celu wyłonienie i wspieranie w rozwoju naukowym najzdolniejszych studentów ze wszystkich kierunków. 20 osób objętych takim stypendium będzie miało nie tylko możliwość studiowania za darmo – uczelnia opłaci czesne, ale także będą mieli między innymi możliwość wzięcia udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach, projektach i badaniach realizowanych przez uczelnię.

 

Na ręce Rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania JM dra Wergiliusza Gołąbka spłynęły dziesiątki listów gratulacyjnych od przedstawicieli świata polityki m.in. Posłów na Sejm RP, a także samorządów oraz Rektorów wyższych uczelni z Podkarpacia i Polski. Gratulacje dla Władz Uczelni i życzenia zapału do pracy dla studentów WSIiZ przysłała również pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.

Zobacz relację z wydarzenia:

 

Zobacz zdjęcia z wydarzenia: