12 października 2018 r., w Auli prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki Zarządzania.

W Roku Akademickim 2018/2019 w WSIiZ studiować będzie blisko 1500 studentów z 40 krajów świata. Po raz pierwszy na specjalistyczne studia – Aviation Management, International Management i General Aviation do Rzeszowa przyjechali studenci z Bangladeszu, Barbados, Jemenu, Kenii, Kolumbii, Kongo, Nepalu, Rumunii, Rwandy i Słowacji. Możliwość studiowania
w języku angielskim, jaką oferuje WSIiZ jest dla studentów zagranicznych bardzo ważna, a dobra opinia o Uczelni jako miejsca, gdzie dba się o praktyczny aspekt kształcenia, przyciąga młodych ludzi z całego świata.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczął Prorektor ds. Nauczania dr Andrzej Rozmus, który przywitał wszystkich w imieniu Władz Uczelni, następnie przemówienie wygłosił Wiceprezydent WSIiZ
dr Andrzej Szelc. W swoim wystąpieniu dr Szelc mówił o odwadze i entuzjazmie, powołując się na własne doświadczenia zachęcał młodych ludzi do otwarcia się na innych, zawierania przyjaźni, do zadawania pytań, do bycia dociekliwym, do doskonalenia znajomości języka angielskiego. Zapewnił, że w każdej sytuacji student będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony Uczelni. Podkreślił fakt, że WSIiZ oferuje wiele możliwości i zachęcał do wyznaczenia sobie celów, wyraził też nadzieję, że studenci nie pójdą drogą na skróty i nie potraktują studiów, jako etapu życia, który trzeba „zaliczyć”, ale pójdą drogą, która ma jeden drogowskaz – Sky is the limit. Na zakończenie przemówienia powiedział: – Pracujcie ciężko, znajdźcie równowagę pomiędzy nauką, a zabawą. Możecie osiągnąć wszystko, doceńcie wolność wyboru.

Immatrykulację i ślubowanie prowadziła dr Izabela Cichocka, Prodziekan WAiNS ds. ścieżek anglojęzycznych, następnie Prorektor Andrzej Rozmus pasował każdego studenta poprzez dotkniecie prawego ramienia buławą.

Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego studentów anglojęzycznych przywitała Patrycja Hajkowicz, studentka II roku Aviation Management. Pogratulowała im wyboru, życzyła wytrwałości w pracy i zapewniła, że mogą liczyć na pomoc ze strony starszych kolegów.

Charyzmatycznie i zarazem mocno przemówiła do młodych ludzi mgr. Sylwia Mazur z Instytutu Badań nad Cywilizacjami. Słowo, na które Sylwia Mazur położyła szczególny nacisk to – integrity. Ostrzegła studentów przed oszukiwaniem i przed mówieniem nieprawdy, powiedziała, że takich zachowań nie będzie się tolerować, bo zabija to misję, jaką Uczelnia sobie wyznaczyła: – Staliście się dzisiaj częścią naszej społeczności i będziecie nas reprezentować, chcę żebyście o tym pamiętali. Wyznaczcie sobie cel, przyłączcie się do różnych grup wewnątrzuczelnianych, róbcie coś dla innych. Przede wszystkim jednak ćwiczcie charakter i bądźcie wzorem dla tych, którzy na Was patrzą.

Po uroczystości odbyły się spotkania organizacyjne, na których studenci I roku mogli zapoznać się z harmonogramami zajęć, oraz odebrać pakiety informacyjne na temat Uczelni.