W dniu 13 października br. odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018 na studiach anglojęzycznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10:30, w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego w Rzeszowie.

Ceremonia Immatrykulacji rozpocznie się pokazem filmu o sukcesach Uczelni w minionym roku. W trakcie uroczystości zaproszeni goście wysłuchają przemówienia inauguracyjnego Władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Najważniejszą częścią uroczystości będzie uroczysta immatrykulacja studentów I roku na ścieżkach anglojęzycznych, połączona z wręczeniem listów gratulacyjnych. Podczas uroczystości immatrykulowani złożą ślubowanie, po którym oficjalnie zostaną przyjęci w poczet studentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

W roku akademickim 2017/2018 we WSIiZ na studiach anglojęzycznych kształcić się będzie 1750 obcokrajowców z ponad 30 krajów świata. Wyszlifowanie języka angielskiego i opanowanie branżowego słownictwa, obycie się w wielokulturowym środowisku, nawiązanie międzynarodowych kontaktów, przygotowanie do pracy w korporacjach o międzynarodowym profilu, to niektóre z atutów anglojęzycznych studiów we WSIiZ – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ.

Ponadto, immatrykulowanych przywita również przedstawiciel Samorządu Studenckiego WSIiZ.

Po części oficjalnej, odbędą się spotkania organizacyjne, w czasie których studenci I roku zapoznają się z harmonogramem zajęć, a także otrzymają pakiet informacji o WSIiZ.