3 października 2019 r., w Auli kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się uroczystość, podczas której do społeczności akademickiej WSIiZ dołączyli nowi studenci. Blisko 1500 osób rozpocznie w październiku kolejny etap edukacji, zarówno na ścieżkach polsko jak i anglojęzycznych i to do nich w pierwszej kolejności skierowane były słowa powitania. Dla młodych osób podejmujących studia wyższe, dzień Inauguracji jest szczególny, znaczy początek ważnej drogi życiowej w dorosłość i odpowiedzialność.

Prowadzący Inaugurację, dr Łukasz Błąd, powitał w imieniu Władz Uczelni wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetnili tę wyjątkową dla każdej społeczności akademickiej uroczystość. W Inauguracji wzięli udział przedstawiciele Prezydenta Miasta Rzeszowa, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, środowisk akademickich, Kuratorium Oświaty, firm i instytucji współpracujących z Uczelnią oraz członkowie Konwentu. W Auli kampusu w Kielnarowej nie zabrakło również  pracowników i wykładowców WSIiZ, których codzienna praca przyczynia się do umacniania wysokiej pozycji Uczelni wśród najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przemówienia JM Rektora dra Wergiliusza Gołąbka, które zakończył słowami: „Inaugurując dzisiaj uroczyście kolejny rok akademicki, pragnę z dumą podkreślić, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – już od 24 lat tworzy swoją historię jako ważny ośrodek akademicki. Buduje swoją pozycję, odwołując się twórczo do integralnych korzeni kultury łacińskiej, pielęgnując długoletnią tradycję – wychodzi naprzeciw nowoczesności.”

Rektor Wergiliusz Gołąbek w kilku słowach podsumował również wyniki rekrutacji, które potwierdzają, że zainteresowanie studiami w WSIiZ systematycznie wzrasta i coraz więcej kandydatów wybiera studia w języku angielskim. W roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studiować będzie, wraz ze słuchaczami podyplomowymi, około 6000 osób, w tym 1500 obcokrajowców z 50 krajów świata, między innymi z  Indii, Maroka, Turcji, Zimbabwe, Wietnamu, USA, Malezji, Filipin, Rwandy, Libii czy Egiptu. WSIiZ jest jedyną uczelnią w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która oferuje specjalność Aviation Management i General Aviation w języku angielskim.

Po projekcji filmu, prezentującego najważniejsze wydarzenia minionego roku, który specjalnie na tę okazję przygotowali studenci naszej Uczelni, rozpoczęła się Immatrykulacja studentów ścieżek polsko i anglojęzycznych oraz słuchaczy Seminarium Doktoranckiego. Immatrykulację poprowadził  prof. Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania oraz prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Przedstawiciele Seminarium Doktoranckiego oraz Kolegium – Mediów i Komunikacji Społecznej, Zarządzania, Informatyki Stosowanej i Kolegium Medycznego, a także ścieżek anglojęzycznych, złożyli uroczyste ślubowanie, po którym Rektor dr Wergiliusz Gołąbek oficjalnie mianował ich na studentów.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Patrycja Hajkowicz, w bardzo ciepłych słowach zwróciła się do studentów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w WSIiZ, zapraszając ich do aktywnego udziału w życiu Uczelni, do pracy w kołach naukowych, oraz do włączenia się w działalność Samorządu Studenckiego. Patrycja powitała również studentów obcokrajowców, którzy 11 października będą uczestniczyć w Inauguracji Roku Akademickiego dla studentów ścieżek anglojęzycznych.

Dzień Inauguracji to okazja do wręczenia nagród i złożenia podziękowań osobom, szczególnie zasłużonym dla Uczelni. Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek oraz Rektor dr Wergiliusz Gołąbek, wręczyli podziękowania za lata pracy w Uczelni pracownikom badawczo – dydaktycznym oraz administracyjnym, nabywającym prawa emerytalne, którzy przez wiele lat swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju Uczelni. W gronie wyróżnionych znaleźli się: prof. Zofia Olszowy, dr Helena Bartyzel-Lechforowicz, dr Andrzej Mantaj, prof. Stanisław Waltoś, prof. Zdzisław Hippe oraz Anna Ciebiera, Roman Fedyna i Andrzej Siwy.

Prorektor ds. Nauki, prof. Agata Jurkowska- Gomułka, pogratulowała w imieniu całej społeczności akademickiej osobom, które w minionym roku akademickim uzyskały tytuły naukowe: stopień doktora habilitowanego otrzymali – Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus oraz dr Tomasz Bąk, natomiast stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, otrzymały – Kataryna Lysenko-Ryba oraz Joanna Świętoniowska.

Za swoją działalność naukową, a w szczególności za kierowanie projektem „Leksykon polskich logików 1900-1939” zakwalifikowanym do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodzony został prof.  Jan Woleński.  

Gratulacje za osiągnięcia naukowe odebrała również dr Magdalena Hoły- Łuczaj. W czasie uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia zespołom pracowników badawczo-dydaktycznych realizującym granty naukowe. Gratulacje odebrali liderzy zespołów: dr Tomasz Skica, prof.  Kazimierz Głowniak, dr Łukasz Piątek oraz dr inż. Leszek Gajecki. Następnie wyświetlony został film o opiniach naszych studentów, absolwentów oraz partnerów na temat Uczelni.

„Przyjaciel Uczelni” to wyróżnienie, jakim od 2000 roku Władze Uczelni honorują osoby i instytucje ze świata biznesu, które współpracują z Uczelnią na wielu płaszczyznach. W tym roku, ten zaszczytny tytuł z rąk Prezydenta WSIiZ odebrali: Pani Małgorzata Kubiś, Szefowa Działu HR Deloitte oraz Pan Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od wielu lat zaprasza i pozyskuje do współpracy firmy nie tylko polskie, ale i światowych potentatów z różnych branż. Kształcenie praktyczne nie jest tylko hasłem Uczelni lecz konsekwentnie realizowaną polityką, co w prezentowanym podczas Inauguracji filmie podkreślali przedstawiciele firm, z którymi Uczelnia bardzo ściśle współpracuje: Deloitte, BorgWarner, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Flying Wild Hog.

Laureatami nagrody „Student Roku WSIiZ 2019 ” zostali:

  • Kinga Bednarz, w kategorii Lider
  • Mariusz Kusiak w kategorii Sympatyk WSIiZ
  • Herman Cherniaiev i Jakub Kalandyk w kategorii Naukowiec
  • Karolina Bzdyra w kategorii Artysta
  • Agnieszka Winiarz-Krawczyk w kategorii Społecznik
  • Aleksander Śliwka w kategorii Sportowiec

    Nagrody wręczali Prorektor ds. Nauczania, prof. Andrzej Rozmus oraz Dyrektor Oddziału Banku Santander, Pan Sławomir Krzysztoń.

Laureatem Konkursu imienia prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową pt. „Optymalizacja procesu pakowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Management na przykładzie firmy z branży szklarskiej” została Karolina Murdzek. Promotorem wyróżnionej pracy jest prof. dr hab. Jerzy Łunarski.

Oficjalną część Inauguracji zakończył wykład dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej –  „W zgodzie ze sobą. Trudne relacje – sztuka stawiania granic”, który zrealizowany został w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dni Uczenia się dorosłych”.

Zobacz film z Inauguracji

Zdjęcia z Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020

Fot: Dominika Piętak/WSIiZ