3 października 2019 r., w Auli kampusu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej odbyła się uroczystość, podczas której do społeczności akademickiej WSIiZ dołączyli nowi studenci. Blisko 1500 osób rozpocznie w październiku kolejny etap edukacji, zarówno na ścieżkach polsko jak i anglojęzycznych i to do nich w pierwszej kolejności skierowane były słowa powitania. Dla młodych osób podejmujących studia wyższe, dzień Inauguracji jest szczególny, znaczy początek ważnej drogi życiowej w dorosłość i odpowiedzialność.

Prowadzący Inaugurację, Łukasz Błąd, powitał w imieniu Władz Uczelni wszystkich gości, którzy swoją obecnością uświetnili tę wyjątkową dla każdej społeczności akademickiej uroczystość. W Inauguracji wzięli udział przedstawiciele Prezydenta Miasta Rzeszowa, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, środowisk akademickich, Kuratorium Oświaty, firm i instytucji współpracujących z Uczelnią oraz członkowie Konwentu. W Auli kampusu w Kielnarowej nie zabrakło również  pracowników i wykładowców WSIiZ, których codzienna praca przyczynia się do umacniania wysokiej pozycji Uczelni wśród najlepszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od przemówienia JM Rektora dra Wergiliusza Gołąbka, które zakończył słowami: „Inaugurując dzisiaj uroczyście kolejny rok akademicki, pragnę z dumą podkreślić, że Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania – już od 24 lat tworzy swoją historię jako ważny ośrodek akademicki. Buduje swoją pozycję, odwołując się twórczo do integralnych korzeni kultury łacińskiej, pielęgnując długoletnią tradycję – wychodzi naprzeciw nowoczesności.”

Rektor Wergiliusz Gołąbek w kilku słowach podsumował również wyniki rekrutacji, które potwierdzają, że zainteresowanie studiami w WSIiZ systematycznie wzrasta i coraz więcej kandydatów wybiera studia w języku angielskim. W roku akademickim 2019/2020 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studiować będzie, wraz ze słuchaczami podyplomowymi, około 6000 osób, w tym 1500 obcokrajowców z 50 krajów świata, między innymi z  Indii, Maroka, Turcji, Zimbabwe, Wietnamu, USA, Malezji, Filipin, Rwandy, Libii czy Egiptu. WSIiZ jest jedyną uczelnią w Polsce i jedną z nielicznych w Europie, która oferuje specjalność Aviation Management i General Aviation w języku angielskim.

Po projekcji filmu, prezentującego najważniejsze wydarzenia minionego roku, który specjalnie na tę okazję przygotowali studenci naszej Uczelni, rozpoczęła się Immatrykulacja studentów ścieżek polsko i anglojęzycznych oraz słuchaczy Seminarium Doktoranckiego. Immatrykulację poprowadził  prof. Andrzej Rozmus, Prorektor ds. Nauczania oraz prof. Sławomir Gawroński, Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej. Przedstawiciele Seminarium Doktoranckiego oraz Kolegium – Mediów i Komunikacji Społecznej, Zarządzania, Informatyki Stosowanej i Kolegium Medycznego, a także ścieżek anglojęzycznych, złożyli uroczyste ślubowanie, po którym Rektor dr Wergiliusz Gołąbek oficjalnie mianował ich na studentów.

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Patrycja Hajkowicz, w bardzo ciepłych słowach zwróciła się do studentów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w WSIiZ, zapraszając ich do aktywnego udziału w życiu Uczelni, do pracy w kołach naukowych, oraz do włączenia się w działalność Samorządu Studenckiego. Patrycja powitała również studentów obcokrajowców, którzy 11 października będą uczestniczyć w Inauguracji Roku Akademickiego dla studentów ścieżek anglojęzycznych.

Dzień Inauguracji to okazja do wręczenia nagród i złożenia podziękowań osobom, szczególnie zasłużonym dla Uczelni. Prezydent WSIiZ, prof. Tadeusz Pomianek oraz Rektor dr Wergiliusz Gołąbek, wręczyli podziękowania za lata pracy w Uczelni pracownikom badawczo – dydaktycznym oraz administracyjnym, nabywającym prawa emerytalne, którzy przez wiele lat swoją ciężką pracą i zaangażowaniem przyczyniali się do rozwoju Uczelni. W gronie wyróżnionych znaleźli się: prof. Zofia Olszowy, dr Helena Bartyzel-Lechforowicz, dr Andrzej Mantaj, prof. Stanisław Waltoś, prof. Zdzisław Hippe oraz Anna Ciebiera, Roman Fedyna i Andrzej Siwy.

Prorektor ds. Nauki, prof. Agata Jurkowska- Gomułka, pogratulowała w imieniu całej społeczności akademickiej osobom, które w minionym roku akademickim uzyskały tytuły naukowe: stopień doktora habilitowanego otrzymali – Prorektor ds. Nauczania, dr Andrzej Rozmus oraz dr Tomasz Bąk, natomiast stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, otrzymały – Kataryna Lysenko-Ryba oraz Joanna Świętoniowska.

Za swoją działalność naukową, a w szczególności za kierowanie projektem „Leksykon polskich logików 1900-1939” zakwalifikowanym do finansowania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodzony został prof.  Jan Woleński.  

Gratulacje za osiągnięcia naukowe odebrała również dr Magdalena Hoły- Łuczaj. W czasie uroczystości wręczone zostały także wyróżnienia zespołom pracowników badawczo-dydaktycznych realizującym granty naukowe. Gratulacje odebrali liderzy zespołów: dr Tomasz Skica, prof.  Kazimierz Głowniak, dr Łukasz Piątek oraz dr inż. Leszek Gajecki. Następnie wyświetlony został film o opiniach naszych studentów, absolwentów oraz partnerów na temat Uczelni.

„Przyjaciel Uczelni” to wyróżnienie, jakim od 2000 roku Władze Uczelni honorują osoby i instytucje ze świata biznesu, które współpracują z Uczelnią na wielu płaszczyznach. W tym roku, ten zaszczytny tytuł z rąk Prezydenta WSIiZ odebrali: Pani Małgorzata Kubiś, Szefowa Działu HR Deloitte oraz Pan Henryk Wolicki, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania od wielu lat zaprasza i pozyskuje do współpracy firmy nie tylko polskie, ale i światowych potentatów z różnych branż. Kształcenie praktyczne nie jest tylko hasłem Uczelni lecz konsekwentnie realizowaną polityką, co w prezentowanym podczas Inauguracji filmie podkreślali przedstawiciele firm, z którymi Uczelnia bardzo ściśle współpracuje: Deloitte, BorgWarner, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Flying Wild Hog.

Laureatami nagrody „Student Roku WSIiZ 2019 ” zostali:

  • Kinga Bednarz, w kategorii Lider
  • Mariusz Kusiak w kategorii Sympatyk WSIiZ
  • Herman Cherniaiev i Jakub Kalandyk w kategorii Naukowiec
  • Karolina Bzdyra w kategorii Artysta
  • Agnieszka Winiarz-Krawczyk w kategorii Społecznik
  • Aleksander Śliwka w kategorii Sportowiec
  • Nagrody wręczali, Prorektor ds. Nauczania, prof. Andrzej Rozmus oraz Dyrektor Oddziału Banku Santander,
  • Pan Sławomir Krzysztoń.

Laureatem Konkursu imienia prof. Jana Winieckiego na najlepszą pracę dyplomową pt. „Optymalizacja procesu pakowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Management na przykładzie firmy z branży szklarskiej” została Karolina Murdzek. Promotorem wyróżnionej pracy jest prof. dr hab. Jerzy Łunarski.

Oficjalną część Inauguracji zakończył wykład dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej –  „W zgodzie ze sobą. Trudne relacje – sztuka stawiania granic”, który zrealizowany został w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Dni Uczenia się dorosłych”.

Zobacz film z Inauguracji

Fot: Dominika Piętak/WSIiZ

Zdjęcia z Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020