Studenci z Finansowego Koła Naukowego FLOW – Klaudia Bukowińska, Anna Gacek oraz Jakub Boratyn, wzięli udział w eliminacjach krajowych w Międzynarodowym Konkursie Umiejętności Statystycznych (International Statistical Literacy Poster Competition 2022-2023) organizowanym przez Stowarzyszenie Międzynarodowe na rzecz Edukacji Statystycznej (International Association for Statistical Education, IASE). Konkurs był adresowany do 3 grup wiekowych, w tym studentów studiów I stopnia.

Studenci z Finansowego Koła Naukowego FKN FLOW zajęli III miejsce w swojej grupie wiekowej. Ich zadaniem było zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań w dowolnym obszarze tematycznym, na plakacie naukowym w dwóch wersjach językowych. Studenci podjęli się badań w bardzo aktualnym obecnie temacie tj. „Zmiany na rynku energii – wpływ na klimat, ceny energii oraz postawy konsumentów w kontekście OZE”. Za opiekę nad projektem oraz wsparcie studentów odpowiedzialni byli mgr Karolina Palimąka oraz dr Jacek Rodzinka (opiekunowie FKN FLOW).

Podsumowaniem krajowych eliminacji będzie gala wręczenia nagród, która odbędzie się 15 kwietnia 2023 w Białymstoku. Wyniki badań posłużą również do przygotowania publikacji naukowych, jakich podejmują się studenci FLOW.

Przypomnimy, że studenci FKN FLOW pod kierownictwem mgr Karoliny Palimąki w 2019 roku również zostali nagrodzeni w konkursie ISLP – wtedy ich praca została przekazana do etapu międzynarodowego ISLP.

Plakat w wersji polskojęzycznej
Plakat w wersji anglojęzycznej