Mgr Anna Lichtarska wygłosiła prelekcję podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców”, zdobywając pierwsze miejsce za najlepsze wystąpienie. Wydarzenie dedykowane studentom i zeszłorocznym absolwentom szkół wyższych odbyło się w dniu 2 czerwca br. i zostało zorganizowane przez Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Filia w Białej Podlaskiej.

Mgr Anna Lichtarska, absolwentka kierunku Kosmetologia, a obecnie asystent w Katedrze Kosmetologii WSIiZ, zaprezentowała wyniki swoich badań prowadzonych w trakcie studiów magisterskich w ramach działalności Koła Naukowego Kosmetologii Estetycznej pod opieką mgr Małgorzaty Sokół. Prezentacja pt. „Blizny – metody korekcji w gabinecie kosmetologii estetycznej” wzbogacona o część kazuistyczną pozwoliła na zdobycie I miejsca podczas konkursu prac. Główny cel stanowiło zbadanie skuteczności zabiegów z zakresu kosmetologii leczniczej w terapii blizn, opartych na mezoterapii mikroigłowej z wykorzystaniem produktu marki estGen.

Celem konferencji było stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie kultury fizycznej i zdrowia. Obszary tematyczne i zagadnienia: wychowanie fizyczne, sport, e-sport, rekreacja, turystyka, rehabilitacja, sport osób niepełnosprawnych, adaptowana aktywność fizyczna, edukacja zdrowotna, kosmetologia, pielęgniarstwo, terapia zajęciowa, zarządzanie w sporcie, dietetyka w sporcie i aktywności ruchowej, trening personalny, wpływ pandemii na kondycję fizyczną społeczeństwa.

Patronat honorowy Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. „Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców” objęli:

Rektor AWF Warszawa – prof. dr hab. Bartosz Molik

Prorektor ds. Nauki – dr hab. prof AWF Paweł Tomaszewski

Rektor ds. Filii AWF – prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Przewodniczący Rady Nauk o Kulturze Fizycznej – prof. dr hab. Andrzej Mastalerz

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia – dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk