"Wykorzystanie gier w edukacji" – konferencja pod takim tytułem odbyła się 24 maja 2016 roku w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydarzenie podsumowało projekt „EchoHotel – gra decyzyjna dla studentów”, którą WSIiZ przygotowała dzięki wygraniu 680 000 zł w konkursie „Rozwój Polskich Uczelni”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

– Głównym celem dzisiejszego spotkania jest zachęcenie Państwa do skorzystania z gier edukacyjnych. Postaramy się także wyjaśnić jak to zrobić maksymalnie skutecznym – powiedział Grzegorz Karpiuk, kierownik projektu EcoHotel.

„Zagrajmy w grę. Kiedy warto grać i w jaka grę?” – to temat prezentacji Tomasza Pisarka. Członek zespołu ds. gier decyzyjnych WSIiZ opowiadał o cechach i kluczowych założeniach turniejów edukacyjnych. Obecni dowiedzieli się także o korzyściach wynikających z zastosowania tego typu interakcji. Studenci uczą się m.in. samodzielnego rozwiązywania problemów. Natychmiast też weryfikują swoje umiejętności. Co więcej, konkurencja i rywalizacja skutkuje mocnym zaangażowaniem się uczestników, a co za tym idzie skuteczniejszym zdobywaniem wiedzy.

Według organizatorów konferencji wykorzystanie gier w dydaktyce jest bardzo potrzebne ze względu na to, iż większość studentów mając wiedzę teoretyczną, nie chce, wręcz boi się, samodzielnie i szybko podejmować skuteczne decyzje.

– Młodzież akademicka ma problem z logicznym myśleniem i analizowaniem informacji oraz z rozwiązywaniem problemów nietypowych, bo przyzwyczajona jest do myślenia szablonowego – twierdzi Tomasz Pisarek.

W dalszej części spotkania Grzegorz Karpiuk przedstawił uczestnikom założenia projektu EcoHotel.
− Projekt został zrealizowany w ramach funduszy norweskich. Trwał od 1 stycznia 2015 do 31 maja 2016 roku – kontynuował. – Uczestnik gry jest właścicielem i menadżerem hotelu, a cała gra polega na cyklu decyzyjnym, który zaczyna się od wyboru lokalizacji hotelu, określenia standardu, przygotowania budżetu i racjonalnego wydawania pieniędzy, motywacji pracowników itd. Gracze muszą brać pod uwagę szereg zależności nie tylko ekonomicznych, ale także prawnych czy związanych ze stanem środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu obiektu – wyjaśniał kierownik projektu. Gra dedykowana jest dla studentów turystyki i rekreacji, ale również zarządzania czy ekonomii.

Następnie o grach edukacyjnych wykorzystywanych we WSIiZ mówił Wojciech Pitura, natomiast sposoby wykorzystania klocków Lego w dydaktyce przedstawił Grzegorz Wróbel . Wykładowca WSIiZ wymienił także korzyści z korzystania z tego typu gier.

Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji rozeszli się na cztery warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem gier planszowych:
1. Fabryka Aut (gra odzwierciedla najważniejsze elementy zarządzania projektami i produkcją),
2. CO2 (tematyka gry związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi),
3. Lego Serious Play (gra pozwalająca rozwiązywać problemy biznesowe z wykorzystaniem klocków LEGO),
4. Cash Flow (tematyka gry dotyczy zarządzania finansami).

Konferencja "Wykorzystanie gier w edukacji" była skierowana do nauczycieli, uczniów i studentów. Już niedługo gra EcoHotel stanie się jedną z wielu wykorzystywanych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które uatrakcyjnią naukę studentów.

Więcej o grze "EcoHotel"