BIP WSIiZ
O cyklu „W labiryncie świata”

O cyklu „W labiryncie świata”

Cykl paneli dyskusyjnych „W labiryncie świata” organizowany jest przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Klasztor Ojców Dominikanów w Rzeszowie. Projekt realizowany jest we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”.

W roku akademickim 2018/2019 odbyła się pierwsza edycja tego cyklu.

Idea organizacji cyklu zrodziła się w odpowiedzi na zainteresowanie i sugestie kierowane do organizatorów przez słuchaczy cyklu wykładów popularnonaukowych „Wielkie Pytania w Nauce”, które WSIiZ realizuje z sukcesem już od kilku lat. Dążąc do zmiany profilu i formuły realizacji tych spotkań, podjęta została decyzja o organizacji paneli dyskusyjnych, w trakcie których podejmowane będą ważne tematy o charakterze społeczno-kulturalnym.

Celem organizacji paneli jest stworzenie przestrzeni do dyskusji, wymiana opinii i doświadczeń oraz zachęcenie słuchaczy do krytycznego myślenia. Ważnym efektem realizacji spotkań ma być wykształcenie potrzeby stałego uczestnictwa w życiu kulturalnym, zwiększenie poziomu świadomości i kompetencji kulturowych oraz stworzenie warunków umożliwiających integrację przedstawicieli różnych grup społecznych i wiekowych.

Nadchodzące wydarzenia

Zobacz Kalendarz Wydarzeń

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

Telefon: 17 866 11 11

Fax: +48 17 866 12 22

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

ul. Sucharskiego 2,

35-225 Rzeszów

Zapisz się do newslettera

Skip to content