Głównym celem projektu jest określenie podstawowych problemów wywołanych przez tę nową sytuację oraz zidentyfikowanie polityk wspierających gospodarzy i gości w przyszłości. Nasze wstępne wywiady z polskimi gospodarzami (przeprowadzone między majem a lipcem 2022 r.) wskazują wiele trudności (np. negocjowanie nawyków żywieniowych), ale także złożone procesy psychologiczne, takie jak zbyt silne przywiązanie emocjonalne do gości. Problemy gości pozostają jednak w dużej mierze niezbadane.

Data realizacji projektu: 11.01.2023r. - 11.01.2024r.

Program z którego finansowany jest projekt: Granty interwencyjne

OPIS PROJEKTU STRONA PROGRAMU