FAQ

Frequently Asked Questions
LCCI IQ

1. Co oznacza skrót LCCI IQ? London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications- Kwalifikacje Międzynarodowe Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej 2. Jakie kwalifikacje = certyfikaty oferuje LCCI? LCCI proponuje egzaminy z uzyskaniem certyfikatu m.in. z języka: biznesu, marketingu, rachunkowości, finansów, umiejętności IT i wielu, wielu innych. 3. Dlaczego warto posiadać certyfikat LCCI? Certyfikat:

 • zwiększa Twoje szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce, w krajach Unii Europejskiej, Australii, Kanadzie;
 • jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych;
 • jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na anglojęzyczne uczelnie na całym świecie (Certyfikaty na poziomie 3 i 4) ;
 • stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce (Certyfikaty na poziomie 3 i 4);
 • odpowiada standardom europejskich i brytyjskich programów nauczania Common European Framework (CEFR) i UK National Qualifications Framework.

4. Jakie są najpopularniejsze egzaminy LCCI w Polsce?

 • English for Business (EFB)
 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC)
 • English for Tourism (EFT)
 • English Language Skills Assessment (ELSA)
 • Further Certificate for teachers of Business English (FTBE)
 • English for Accounting (EFA)

5. Jak mogę uzyskać certyfikat językowy LCCI? Należy zdać egzamin w jednym z centrów egzaminacyjnych w Polsce lub w innych krajach europejskich, w Kanadzie, Australii Więcej informacji: www.lcci.org.uk www.lccieb.com Dogodne terminy egzaminów oferuje nasze Centrum Egzaminacyjne przy WSIiZ w Rzeszowie (patrz ulotka lub terminy egzaminów LCCI IQ). 6. Kto uznaje certyfikaty LCCI?

 • uniwersytety i szkoły wyższe,
 • pracodawcy instytucji handlowych, finansowych, przemysłowych,
 • branża turystyczna
 • polska administracja państwowa (Dziennik Ustaw nr 96 z 29 maja 2003).

Pełna lista uniwersytetów i instytucji honorujących egzaminy LCCI dostępna jest na stronie www.lccieb.com w zakładce About us. 7. Kto układa egzaminy LCCI i kto je ocenia?

 • Egzaminy układane są przez licencjonowanych egzaminatorów i metodyków przy współpracy z doradcami biznesowymi.
 • Części pisemne egzaminu są sprawdzane w Wielkiej Brytanii.
 • Część ustna, nagrywana podczas egzaminu, oceniana jest dwukrotnie przez licencjonowanego egzaminatora w instytucji przeprowadzającej egzamin i przez egzaminatora w Wielkiej Brytanii.

8. Jak długo będę czekać na wynik egzaminu i certyfikat? Wyniki i certyfikaty są udostępniane od 6 do 9 tygodni od daty egzaminu. 9. Gdzie mogę odebrać certyfikat? Certyfikat należy odebrać osobiście w Centrum Egzaminacyjnym potwierdzając pisemnie jego odbiór. 10. Z jakich języków mogę zdawać egzamin językowy LCCI? Angielskiego i niemieckiego. 11. Co testują egzaminy LCCI ?

 • umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie, słuchanie
 • zastosowanie tych umiejętności w praktycznych, autentycznych sytuacjach pracy firm.

12. Z jakich części składa się egzamin English for Business ? Egzamin EFB jest na 5 poziomach i składa się z 3 części:

 • część pisemna
 • część ustna
 • część obejmująca słuchanie

13. Czy muszę uczestniczyć w egzaminie próbnym? Nie. Egzaminy próbne są dobrowolne, płatne. Wyniki egzaminu są komentowane na spotkaniu uczestników w kilka dni po egzaminie. 14. Czy do egzaminów zasadniczych LCCI mogą podejść osoby spoza WSIiZ ? Tak 15. Z jakich materiałów powinienem korzystać przygotowując się do egzaminu LCCI ?

16. Czy podczas egzaminu English for Business mogę korzystać ze słownika? Kandydat może korzystać z 1 słownika dwujęzycznego wyłącznie podczas egzaminu pisemnego. Należy przynieść własny słownik. Na części ustnej i na części dotyczącej słuchania nie można używać słowników. Podczas egzaminu Practical Business English nie można korzystać ze słownika. 17. Czy mogę zabrać ze sobą arkusz egzaminacyjny z egzaminu EFB? Nie. Zarówno arkusze egzaminacyjne jak i arkusze odpowiedzi są odbierane przez osoby przeprowadzające egzamin i wysyłane do WielkiejBrytanii. 18. Czy egzamin English for Business mogę pisać ołówkiem? Część pisemna (Writing) dotycząca dokumentów pisana jest wyłącznie długopisem/piórem niebieskim lub czarnym. Część dotycząca słuchania (Listening) jest wypełniana ołówkiem. 19. Czy mogę ponownie przystąpić do egzaminu LCCI i ile to kosztuje? Tak. Cena egzaminu powtórkowego jest taka sama jak pierwszego. 20. Czy mogę uzyskać duplikat certyfikatu, jeśli zgubię oryginał? Tak. Duplikat certyfikatu jest płatny.  

FAQ

FAQ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021