BIP WSIiZ
KS. PROF. ALFRED WIERZBICKI

KS. PROF. ALFRED WIERZBICKI

KS. PROF. ALFRED WIERZBICKI

KS. PROF. ALFRED WIERZBICKI – teolog, etyk.

Studia teologiczne na Wydziale Teologii KUL realizował w latach 1976-1982. Święcenia kapłańskie uzyskał 1982. Wykształcenie filozoficzne zdobył na Wydziale Filozofii KUL w latach 1983-1986. W latach 1986-1991 kontynuował studia filozoficzne na kursie doktoranckim w International Academy of Philosophy w Lichtensteinie. Doktorat uzyskał w 1991 r. w oparciu o rozprawę Personalistyczne podstawy zasady non-violence. W 2005 r. opublikował rozprawę habilitacyjną Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny. Habilitacja w 2006 r na Wydziale Filozofii KUL.

Od 1992 zatrudniony w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Etyki. Wykładowca wielu prestiżowych uczelniach m.in.: Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Uniwersytetu w Parmie i Uniwersytetu w Sassari, Katolickiego Uniwersytetu Chile w Santiago, St. Thomas University w St. Paul (USA), Centro de Investigacion Social Avanzada w Queretaro (Meksyk)..

W roku akademicki 1996/1997 uzyskał stypendium Katolickiego Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie i Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. W 1997 r. zainicjował współpracę naukową z Centro Internazionale di Studi Rosminiani w Stresie, Włochy. Owocem tej współpracy jest pierwsza publikacja w języku polskim przekładu dzieła Antonia Rosminiego Zasady Etyki (1999).

Od 1998 zastępca dyrektora Instytutu Jana Pawła II KUL, w latach 2006-2014 dyrektor tegoż Instytutu i redaktor naczelny kwartalnika „Ethos”. W 2015 staż naukowo-badawczy w Notre Dame University (USA).

W latach 1992-1997 był pracownikiem Telewizji Polskiej S.A. w ośrodku w Lublinie. Realizował i prowadził programy cykliczne. Jest autorem kilku filmów dokumentalnych o tematyce religijnej i kulturalnej. Od 2008 r. publikuje felietony w „Gazecie Wyborczej Lublin”.

Członek Instytutu Ignacego Jana Paderewskiego (od 1996), członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (1998), członek Polskiego Towarzystwa Nauczycieli (od 1993), brał czynny udział w pracach zespołu d.s. kodeksu etyki nauczycielskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL (od 2006). Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem (od 2005). Członek Rady Naukowej „Laboratorium Więzi” (od 2016). Członek Rady Programowej „Fundacji Służby Rzeczypospolitej” (od 2016).

Poeta. Autor jedenastu książek poetyckich: Jak ciemność w ciemności (1991), Inaczej każdej wiosny (1993), Kogut z Akwilei(1999), Znaki szczególne (2000), Miejsca i twarze (2003), Głosy i glosy (2008), Fotografia rodzinna (2010), Autoportret z miastem (2013), Boso (2015), 76 wierszy (2017), Ulica Bernardyńska (2018). Za tomik Kogut z Akwilei (1999) otrzymał nagrodę im. Anny Kamieńskiej oraz za tomik Znaki szczególne (2000) nagrodę im. Józefa Czechowicza.

Opublikował ponad 200 prac naukowych, jest autorem 8 książek oraz redaktorem 5 książek i współredaktorem 2 książek.

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content