Jak wygląda nauka i sesja w trakcie pandemii? Czy studenci tęskną za Uczelnią? – Artykuł porównujący sytuację studentów studiujących w rzeszowskich uczelniach.

ŻYCIE STUDENCKIE UMARŁO