Czy pandemia jeszcze bardziej podkreśliła różnice kulturowe pomiędzy różnymi regionami świata, a tym samym pogłębiła bariery komunikacyjne, które już istniały? O nauce, kulturze i religii – 
rozmowa z dr hab. Anną Siewierską-Chmaj , prof. WSE, rektorką Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, wykładowczynią WSIiZ oraz dr. hab. Piotrem Kłodkowskim, prof. UJ, orientalistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VIP_BIZNES_&_STYL_ŻADEN_KRAJ_NIE_JEST_W_STANIE_FUNKCJONOWAĆ_