Włączenie problematyki równości płci do badań i dydaktyki, zapewnienie zrównoważonej reprezentacji płci w kadrze zarządzającej uczelni, zapobieganie i zwalczanie dyskryminacji ze względu na płeć – to strategiczne cele wprowadzanego w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Planu Równości Płci. 

WSIiZ w Rzeszowie wprowadza plan bezwzględnej równości kobiet i mężczyzn (rzeszow.naszemiasto.pl)