PiS przygraniczną akcję próbuje wykorzystać lub nawet sprokurować dla rozgrywki z opozycją i niezależnymi mediami. Skłaniam się ku myśli, że to propaganda wyłącznie na użytek wewnętrzny – twierdzi prof. Jan Woleński i dodaje: Sytuacją na granicy Polski z Białorusią zajmowałem się w dwóch felietonach, mianowicie „Co jest za tym drutem?” i „Stan wyjątkowy. Propaganda zaciera drugą stronę medalu”. Zwracałem uwagę na rozmaite aspekty, np. na zagrożenia dla zwierząt wynikające z użycia drutu kolczastego do budowy zasieków. 

Felieton prof. dr hab. Jana Hertricha-Woleńskiego, Kierownika Katedry Nauk Społecznych w Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ:

Tam za górą jest granica, na granicy jest strażnica