Według danych GUS, przychody przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 roku były wyższe o 23,5% od osiągniętych rok wcześniej, wynik finansowy netto zaś wyższy o 91,4% niż przed rokiem.
To rok szybkiego leczenia ran – mgr Artur Chmaj, Ekonomista, Katedra Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Rok szybkiego leczenia ran, „Nowiny”, 28.09.2022