Zdaniem Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, ten rok akademicki ma być wyjątkowy z wielu powodów. W magazynie Konkrety i opinie udział wzięli: prof. dr hab. Sylwester Czopek – Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Rektor Politechniki Rzeszowskiej, prof. dr hab. Jerzy Posłuszny – Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

KONKRETY I OPINIE, TVP Rzeszów, 03.10.2022 r.