Jaki jest współczesny model rodziny? Czym powinien zajmować się tata? Czy ojciec ma wpływ na kształtowanie osobowości dziecka? Rozmowa m.in. z dr Barbarą Przywarą, Prodziekanem Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.