Minął rok od wykrycia pierwszego przypadku COVID-19 w Polsce. Nadal nie możemy przewidzieć kiedy powróci normalność. Czujemy lęk przed przyszłością, stawiamy pytania „co dalej”? Jak powinniśmy myśleć, by nie popaść w depresję? Jak odnaleźć stabilność psychiczną? Debata z udziałem dr Barbary Przywary, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ.