Czy wynik przedterminowych wyborów w Rzeszowie może być zaskoczeniem? Co takiego ma w sobie Konrad Fijołek, że zyskał poparcie tylu wyborców? Rozmowa o wynikach wyborów z dr Barbarą Przywarą, Prodziekanem Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ. 

GAZETA_CODZIENNA_NOWINY –  TA_KAMPANIA_WYBORCZA_BYŁA  ZUPEŁNIE  INNA