Prof. Jan Woleński polemizuje z Tadeuszem Bartosiem na temat jego interpretacji „Tekstów filozoficzno-politycznych” niemieckiego filozofa i socjologa Jürgena Habermasa.

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1214613315,graph,c9016966-331d-b619-b454-2d723a40ecc16,pl-PL