Objęcie przez Sii partnerstwa nad kierunkiem Informatyka, wzajemna wymiana doświadczeń, realizacja wspólnych celów, organizacja wspólnych przedsięwzięć o charakterze biznesowym oraz szkoleniowym – to główne założenia umowy o współpracy podpisanej między władzami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie a firmą Sii.

Firma Sii partnerem kierunku Informatyka na WSIiZ (podkarpacie112.pl)

Firma Sii partnerem kierunku Informatyka na WSIiZ (rzeszow112.pl)