Dr Jacek Rodzinka – dyrektor ds. Rozwoju Komercji Instytutu Rozwoju Badań i Analiz Finansowych – ocenia sytuację znoszenia obostrzeń pod kątem ekonomicznym. 

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1278096413,rtv,33aa9d4e-a7fe-f475-f004-92f3e9e3818d5,pl-PL