„Jego działalność i osiągnięcia przynoszą zaszczyt Miastu Rzeszów” – tak brzmi fragment uzasadnienia, na bazie którego Rada Miasta Rzeszowa na sesji w dniu 29 grudnia 2022 r. przyjęła Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa dla wieloletniego Rektora WSIiZ, obecnie Wiceprezydenta Uczelni, dra Wergiliusza Gołąbka. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami medialnymi. 

Wergiliusz Gołąbek honorowym obywatelem miasta Rzeszowa. Radni wyrazili zgodę (rzeszow.wyborcza.pl)

Wergiliusz Gołąbek honorowym obywatelem Rzeszowa (gospodarkapodkarpacka.pl)

Dr Wergiliusz Gołąbek honorowym obywatelem Rzeszowa. Tytuły zasłużonych dla Alicji Haszczak i Marty Gutowskiej (nowiny24.pl)

Ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Rzeszowa. Uhonorowano zasłużonych mieszkańców (radio.rzeszow.pl)

Dr Wergiliusz Gołąbek, Wiceprezydent WSIiZ, jest Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa (podkarpacie24.pl)