O planach zagospodarowania przestrzennego Placu Balcerowicza rozmawiali dr hab. Marek Cierpiał-Wolan, prof. UR., dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, oraz dr Jacek Rodzinka, ekonomista z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.
Zapis dostępny jest pod adresem: https://rzeszow.tvp.pl/76217117/1032024