W danych za marzec nie widać większego spadku rok do roku” – mówi dr Robert Pater, który analizuje trendy na rynku pracy.

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1240854732,graph,laf1rnm9k,pl-PL