Jak poradzi sobie branża hotelarka po trwającym lockdownie? Kiedy będziemy mogli korzystać z urządzenia COVID Detector do wykrawania koronawirusa? Co musi się stać, zanim produkt podkarpackiej firmy zostanie wdrożony na rynek? – Rozmowa z mgr Arturem Chmajem, Dyrektorem Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości.