Rozmowa z generałem Tomaszem Bąkiem z Katedry Zarządzania WSIiZ o największych od wielu lat protestach w Stanach Zjednoczonych.  

https://wsizrzeszow.inforia.pl/preview,1331887332,rtv,d2783f62-6244-da4b-061a-9a3207417fe1e,pl-PL