Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający i konkurencyjny, a pracodawcy oczekują od kandydatów nie tylko wykształcenia, ale także umiejętności. Jak się wyróżnić spośród innych oraz pokazać swoją wartość i potencjał? Jedną z takich możliwości daje certyfikat DIMAQ Student. O znaczeniu tego dokumentu mówią między innymi Łukasz Bis, EMBA, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Digital Marketing w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, oraz Oskar Gawroński, student WSIiZ.