Mgr Katarzyna Strzyżowska

Wykładowca w Zakładzie Filologii Angielskiej.

Zatrudniona w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania od 2012 roku.

Magister filologii angielskiej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, rok 2004).

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół: literatury i kultury brytyjskiej osiemnastego wieku.

Przez wiele lat związana z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie (2002 – 2015), gdzie oprócz działalności dydaktycznej (zajęcia z zakresu przedmiotów akademickich: historia literatury brytyjskiej i amerykańskiej, wstęp do literaturoznawstwa, oraz przedmiotów praktycznego nauczania języka angielskiego) pełniła funkcję kierowniczą (kierownik specjalności: język angielski).
– promotorka prac dyplomowych z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa brytyjskiego oraz amerykańskiego.
– tłumaczenia ustne i pisemne m. in. na szkoleniach dla pracowników MTU, WSK, oraz Urzędu Pracy w Rzeszowie
– prowadzenie szkoleń dla nauczycieli języka angielskiego w ramach programu INSETT
Uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Podkarpackiego (2013 rok)

Interesuje się kynologią.

 

 1. 2019.09.25–27 – 7th Conference „From Queen Anne to Queen Victoria Reading in 18th and 19th British Literature and Culture” Warszawa: Political Plotters or Puppets? – The Role of Women at the Court of Queen Anne
 2. 2015.11.12–13 – Revolution, Evolution and Endurance in the English Language and Anglophone Literature and Culture, Rzeszów: Grub Street Literary Activity in 18th century London. A Flaw or an Asset of Augustan Literature?
 3. 2014.04.03 – III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Podkarpackie Forum  Filologiczne, Jarosław: Politician’s Porridge at Penny University – Some Remarks on Visits to Coffee-Houses of the Late 17th- and 18th-century London
 4. 2013.04 22–23 – The Subcarpathian Studies in English Language, Literature and Culture
  The 3rd Rzeszów Anglistentag: Daniel Defoe and Jonathan Swift – the Renowned Men of Letters on the Political Arena of the 18th century England
 5. 2010.11 – ‘Monty Python in Its British  and International Cultural Contexts or: How to recognise the Spanish Inquisition from quite a long way away’ Łódź: Monty Python – The Epitome of the English Sense of Humour?
 6. 2010.04.14–15 – ‘Podkarpackie Forum Filologiczne. Kierunki badawcze filologii na podkarpaciu: język – kultura – literatura’, Jarosław: The Reality of 18th century London According to William Hogarth
 7. 2009.03. 09–10 – ‘Galicia English Teaching: Old Pitfalls, Changing Attitudes and New Vistas. The Second Anglistentag’, Rzeszów:
  The Place of Satire in English Literature – Studied from the Perspective of Englishness

Prowadzone przedmioty:

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska, Historia literatury brytyjskiej, Analiza i interpretacja tekstu literackiego, Praktyczna nauka języka angielskiego

Materiały dla studentów dostępne są na platformie BlackBoard.

 

Blog Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, pt. „HD English Users czyli kilka słów o tym, dlaczego warto studiować filologię angielską”, rok 2020

DANE KONTAKTOWE

Mgr Katarzyna Strzyżowska
Katedra Nauk Społecznych, Zakład Filologii Angielskiej
e-mail: kstrzyzowska@wsiz.edu.pl
35-225 Rzeszów, ul. Sucharskiego 2,
p. RA 234


KONSULTACJE

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego konsultacje dla studentów prowadzone są w formie zdalnej: za pomocą narzędzia CISCO Webex Meetings w ramach funkcji „Pokój osobisty”. W celu skorzystania z konsultacji należy dołączyć do „Pokoju osobistego” w wyznaczonych przez wykładowcę terminach. Link do „Pokoju” jest identyczny dla każdego z nauczycieli, przy czym ostatni człon linku to pierwsza litera imienia i nazwisko danego nauczyciela (bez polskich znaków), np. https://wsiz.webex.com/meet/jkowalski
W uzasadnionych przypadkach konsultacje mogą odbywać się stacjonarnie w siedzibie Uczelni, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem.

W okresie pandemii COVID-19 konsultacje odbywają się drogą mailową na bieżąco.

 

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2021