Dr Andrew Schumann, Kierownik Katedry Kognitywistki i Modelowania Matematycznego WSIiZ, uczestniczył w panelu dyskusyjnym Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele instytucji uruchamiających program Poland. Business Harbour, organizacji pośredniczących i firm, które zgłosiły do niego swój udział, oraz członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka. Podczas rozmowy poruszono temat aktualnej sytuacji firm IT na Białorusi, eksperci dyskutowali również o deficycie kompetencji na polskim rynku IT oraz o tym, jakie efekty może przynieść współpraca z zagranicznymi specjalistami.

Program Poland. Business Harbour to rodzaj pakietowej pomocy w relokacji białoruskich informatyków do Polski. Wystawiono już wizy dla 790 białoruskich specjalistów – poinformowała podczas panelu eksperckiego, zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka, Monika Grzelak, przedstawicielka Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Panel ekspercki miał na celu ustalenie, w jakim stopniu takie inicjatywy mogą wzbogacić rynek specjalistów IT w Polsce.

 „Zainteresowaliśmy się programem i samą Białorusią, ponieważ jest to pewien fenomen, jeśli chodzi o informatykę, nie tylko za sprawą działań biznesowych, ale i politycznych. Białoruś od lat bardzo dobrze wypada we wszystkich rankingach światowych, jeśli chodzi o zasoby kompetencyjne IT i niewątpliwie w jakimś sensie mogłaby być przykładem, jak kształcić informatyków. Jest to mały kraj, niespełna dziesięciomilionowy i kształci czterokrotnie więcej absolwentów informatyki niż Polska” – rozpoczęła prowadząca panel Anna Kniaź, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

„Białoruski sektor IT jest dobrze zintegrowany z globalną siecią świadczenia usług, mamy kadry o różnym profilu. Przenoszenie całych spółek jest bardziej kosztowne, zapraszanie młodzieży może być bardziej korzystne dla rynku wewnętrznego Polski” – zauważył dr Andrew Schumann, prof. WSIiZ, Białorusin, Kierownik Katedry Kognitywistki i Modelowania Matematycznego z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka od ponad dwóch lat pomaga harmonizować ofertę edukacyjną z wymaganiami rynku pracy IT. Inicjatywę stworzenia tej instytucji (w ramach konkursu ogłoszonego przez PARP, finansowanego w ramach PO WER) podjęły największe organizacje zawodowe informatyków w Polsce: Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Więcej informacji o działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji-Informatyka znajdą Państwo TUTAJ.