BIP WSIiZ
School of Leaders

School of Leaders

School of Leaders (SoL), to program którego głównym celem jest wspieranie najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtowanie postaw i umiejętności liderskich.

School of Leaders

Studenci, w ramach przynależności do SoL zyskają możliwość:

 • korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), wspierającego rozwój zainteresowań i kompetencji,
 • bezpłatnego udziału w elitarnych specjalistycznych warsztatach,
 • udziału w projektach i badaniach realizowanych przez jednostki Uczelni,
 • bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ dotyczących założenia własnej firmy,
 • wsparcia Biura Karier WSIiZ w zakresie planowania ścieżki kariery zawodowej – czytaj więcej.

Dodatkowo, osoby objęte programem otrzymają propozycję realizacji stażu w jednostkach WSIiZ, gdzie będą miały szansę zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenie i przyswoić cenne na rynku pracy umiejętności.

Kwalifikacja do School of Leaders odbywa się na podstawie wniosków o przyznanie Stypendium Rektora WSIiZ. Studenci zakwalifikowani do najwyższego pułapu stypendialnego, bez względu na narodowość, kierunek i rok studiów, czy formę kształcenia, otrzymają zaproszenie do udziału w tym elitarnym programie. Jedyny warunek stanowić będzie wówczas dostarczenie do Działu Stypendialnego (pok. RA27) pisemnej deklaracji uczestnictwa wraz z CV kandydata.

Bliższych informacji udziela
Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
e-mail: msokol@wsiz.edu.pl

School of Leaders

Dla kandydatów z Białorusi na I rok studiów oraz studentów wyższych lat relegowanych z białoruskich uczelni za udział w demonstracjach demokratycznych w swoim kraju.

Moduł stypendialny programu School of Leaders (SoL-D) dedykowany studentom z Białorusi, którzy chcą podjąć naukę w Polsce, a zarazem zainteresowani są rozwojem swojej wiedzy i kompetencji dotyczących tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oferuje 20 stypendiów najlepszym studentom narodowości białoruskiej, którzy zostaną zrekrutowani w roku akademickim 2020/2021 bez względu na język, formę i stopień kształcenia.

W przypadku dużego zainteresowania Uczelnia może zwiększyć liczbę przyznanych stypendiów!

School of Leaders for Democracy daje unikatowe możliwości rozwoju i kształcenia przyszłych liderów demokratycznych przemian w następujących obszarach:

 • jak pokojowo budować skuteczne społeczeństwo demokratyczne?
 • jak rozwijać społeczeństwo obywatelskie?
 • w jaki sposób dzisiejsze społeczeństwa mogą bronić swoich wolności?
 • jakie są największe wyzwania współczesności?
 • jak przeciwdziałać procesom zagrażającym wolności i demokracji?

Studenci należący do modułu SoL-D otrzymają stypendium w postaci finansowania 100% bądź 50% czesnego oraz możliwość korzystania ze wszystkich profitów wynikających z członkostwa w programie School of Leaders.

Rekrutacja do modułu SoL-D odbędzie się na podstawie wniosków (wzór do pobrania) składanych przez studentów w Sekcji ds. Świadczeń Studenckich w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku.
Kwalifikacja bazuje na punktacji, która obejmuje:

 • wyniki z egzaminów maturalnych w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
 • średnią ocen za ostatni semestr nauki w przypadku studentów zrekrutowanych na wyższe semestry studiów I lub II stopnia, bądź jednolitych studiów magisterskich;
 • średnią za studia I stopnia w przypadku studentów zrekrutowanych na I semestr studiów II stopnia.

W oparciu o średnią ocen i wyniki maturalne stworzone zostaną odpowiednio dwie listy rankingowe, na podstawie których Komisja SoL przyjmie do School of Leaders for Democracy z każdej z nich 10 najlepszych studentów, którym przyzna stypendium SoL-D w postaci finansowania czesnego. Z czego:

 • 5 studentów z najwyższych miejsc rankingowych otrzyma 100% finansowanie czesnego,
 • 5 studentów, uplasowanych kolejno na niższych pozycjach rankingu, otrzyma stypendium SoL-D w postaci finansowania 50% czesnego.

Stypendium przyznane zostanie na semestr z możliwością prolongaty do końca studiów po spełnieniu wymogów zawartych w regulaminie dostępnym u Koordynatora SoL.

Studenci mogą liczyć na wsparcie pracowników uczelni i studentów starszych roczników w ramach Systemu Opieki Studenckiej, w którym funkcjonują:

 • program „Buddy”, w którym studenci starszych roczników pomagają studentom I roku studiów w czasie ich procesu adaptacji, m.in. w formalnościach związanych z wyrobieniem ubezpieczenia, legalizacją pobytu na terytorium RP, otwarciu kont bankowych oraz informowaniu o obowiązkach na uczelni i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych ze studiowaniem.
 • Program Samopomocy Studenckiej, w którym studenci starszych roczników dokonują nieodpłatnej korekty językowej prac dyplomowych studentom cudzoziemcom.
 • Poradnia Adaptacyjna, gdzie student może liczyć na rozmowę na wszelkie interesujące go tematy z pracownikiem uczelni w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim lub angielskim.

Bliższych informacji udziela
Małgorzata Sokół
Koordynator School of Leaders
e-mail: msokol@wsiz.edu.pl


Partnerzy programu

Program stypendialny realizowany we współpracy z Santander Universidades, jeden z kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska oraz Grupy Santander, który wspiera rozwój studentów z niemal 1000 uczelni na całym świecie.

School of Leaders

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Informatyk i Zarządzania w Rzeszowie należy do czołówki najlepszych uczelni w Polsce? Oferujemy kształcenie praktyczne, dostosowane do trendów panujących na rynku pracy. Badania dowodzą, że nasi absolwenci szybko znajdują dobrze płatną pracę i są zadowoleni ze studiów.

ul. mjr. Henryka Sucharskiego 2

35-225 Rzeszów

Telefon: 17 866 11 11

E-mail: wsiz@wsiz.edu.pl

Zapisz się do newslettera

Premiera wykładu dr Krzysztofa Ciesielskiego, prof. UJ
pt. „Nie tylko 2+2 = 4, czyli potęga matematycznej wyobraźni”
odbędzie się 21 lutego (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=O98mMhnQNEg&t=16s
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content