Chyba każdy i każda z nas woli patrzeć w przyszłość z optymizmem, widzieć ją w jasnych kolorach, a nie w czerni i szarościach. Planujemy, kalkulujemy, zastanawiamy się co będziemy robić. Wybór kierunku studiów i drogi zawodowej jest bardzo ważną życiową decyzją. Pomożemy Ci ją podjąć! Poznaj nasze kierunki studiów i ZAWODY PRZYSZŁOŚCI.

W świecie gwałtownego rozwoju nowych technologii i AI, kryzysu klimatycznego zmieniającego społeczeństwa i gospodarki oraz coraz większej niepewności, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie myśli i dba o Twoją przyszłość.

Śledzimy globalne i branżowe trendy na rynku pracy i to właśnie do nich dopasowujemy ofertę kierunków studiów. Dzięki temu studia we WSIiZ zapewnią Ci atrakcyjny zawód i rozwiną kompetencje, które staną się Twoim atutem na rynku pracy – teraz i w przyszłości. Pomagają nam w tym 54 firmy – partnerzy kierunków studiów i praktykodawcy oraz 200 ekspertów branżowych, z którymi będziesz mieć zajęcia.

W walce o zdrową przyszłość

Średnia długość życia ciągle się zwiększa, szacuje się, że w 2050 roku będą dominować osoby w wieku 80+. Jednocześnie zaś chcemy żyć aktywniej, a także w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej. Strategie rozwoju branży farmaceutycznej w Unii Europejskiej oraz w Polsce są obiecujące, a f firmy zapowiadają kolejne inwestycje. Rynek pracy dla personelu medycznego oraz branż związanych z zapewnieniem wysokiej jakości życia stale wzrasta, dlatego WSIiZ oferuje takie kierunki, jak Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Terapia zajęciowa, Praca socjalna, Kosmetologia oraz Biomedycyna.

Masz w sobie dużo empatii – pomagaj innym

Studiując na WSIiZ Fizjoterapię uczestniczysz w zajęciach i praktykach zawodowych! Bierzesz udział w zajęciach specjalistycznych w jednostkach ochrony zdrowia w wielu miastach oraz w zajęciach wyjazdowych do szpitali uzdrowiskowych. Już na pierwszym roku studiów możesz dołączyć do zespołu badawczego i uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez Kolegium Medyczne, we współpracy z przedstawicielami branży medycznej. Dzięki dodatkowym warsztatom i szkoleniom prowadzonym przez ekspertów poznajesz trendy w rehabilitacji. Realizujesz płatne staże i praktyki z możliwością późniejszego zatrudnienia w placówkach partnerskich w kraju i za granicą.

W Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej posiadamy własną bazę naukowo-dydaktyczną, która składa się z wyposażonych w nowoczesny sprzęt, specjalistycznych laboratoriów. Są to m.in. Laboratorium Anatomii i Fizjologii, Laboratorium Masażu, Laboratorium Kinezyterapii i Biomechaniki, Laboratorium Diagnostyki Funkcjonalnej i Planowania Fizjoterapii.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. Studenci realizują 1100 godzin zajęć praktycznych oraz 1200 godzin praktyk zawodowych, w tym również za granicą! Program studiów dla kierunku Pielęgniarstwo na WSIiZ opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a sam kierunek uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia. Dbałość o standardy kształcenia powoduje, że polscy absolwenci bezpośrednio po studiach posiadają kompetencje, które za granicą uzupełnia się kursami, i są rozchwytywani na rynkach europejskich.

Od 2023 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie współpracuje z Kliniką w Beelitz w Niemczech w zakresie możliwości realizacji praktyk oraz staży zawodowych dla studentów i absolwentów kierunków Pielęgniarstwo oraz Fizjoterapia. Studenci mają także możliwość zatrudnienia w Klinice po ukończeniu studiów licencjackich z pielęgniarstwa oraz jednolitych magisterskich z fizjoterapii.

Poznając metodykę pracy jako terapeuta zajęciowy nabywasz wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności z obszaru zróżnicowanych form, metod oraz technik terapii zajęciowej dla osób z dysfunkcjami, z niepełnosprawnością i starszych. Interdyscyplinarna kadra zapewnia Ci rozeznanie w szerokim spektrum możliwości terapeutycznych z różnych dziedzin: terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki, socjologii, fizjoterapii czy zaopatrzenia ortopedycznego. Czeka na Ciebie bogaty program praktyk realizowanych we współpracy z partnerami z sektora opieki zdrowotnej oraz oświaty i pomocy społecznej.

Zyskujesz kompleksowe przygotowanie do pracy w instytucjach związanych z opieką zdrowotną, społeczną oraz ośrodkach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, uzależnionych i wykluczonych społecznie.

Może to właśnie Ty stworzysz skuteczny lek na raka

Biomedycyna jest kierunkiem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniom rynku medycznego. Zdobędziesz wiedzę o człowieku, sposobach leczenia, diagnozowania i terapii różnych schorzeń, będziesz prowadzić hodowlę komórek ludzkich i bakteryjnych w warunkach in vitro oraz zgłębisz wiedzę dotyczącą monitorowania i koordynacji badań klinicznych, które dają szansę na lepsze życie pacjenta. Niemal 50% zajęć dydaktycznych to zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne. Odbywają się one w laboratoriach Anatomii, Immunologii i Biochemii, Biologii Ogólnej, Hodowli Komórek i Tkanek oraz Chemii.

W ramach kształcenia będziesz uczestniczyć w rozszerzonym lektoracie z języka angielskiego, przygotowującym do płynnego posługiwania się słownictwem specjalistycznym w biomedycynie i badaniach klinicznych. Wielokulturowość WSIiZ zapewni Ci też naturalny rozwój kompetencji interpersonalnych, komunikacyjnych i kulturowych.

Jeśli chcesz być naukowcem, pracować w wyspecjalizowanych laboratoriach lub w dziedzinie badań klinicznych, wprowadzać na rynek nowe substancje czynne i leki oraz wdrażać procedury medyczne – jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Nie rzucamy słów na wiatr. Prawie 85% absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie deklaruje zadowolenie ze studiów, a blisko 80% absolwentów WSIiZ poleciłoby tę uczelnię swoim znajomym. Zadbaj razem z nami o swoją przyszłość. Zrób pierwszy krok na drodze swojej kariery zawodowej, wybierz jeden z naszych kierunków i studiuj na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nie zwlekaj! Czekamy na Ciebie!