Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia I stopnia

Biomedycyna

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 6 semestrów

Biomedycyna jest kierunkiem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniom rynku medycznego. Zdobędziesz wiedzę o człowieku, sposobach leczenia, diagnozowania i terapii różnych schorzeń, będziesz prowadzić hodowlę komórek ludzkich i bakteryjnych w warunkach in vitro oraz zgłębisz wiedzę dotyczącą monitorowania i koordynacji badań klinicznych, które dają szansę na lepsze życie pacjenta.

Jeśli chcesz być naukowcem, pracować w wyspecjalizowanych laboratoriach lub w dziedzinie badań klinicznych, wprowadzać na rynek nowe substancje czynne i leki oraz wdrażać procedury medyczne, jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Biomedycyna

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Biomedycyna to krok milowy w branży medycznej, którego jesteśmy świadkiem! Kształcenie na kierunku Biomedycyna obejmuje wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka i fizjologicznych procesów w nim zachodzących, genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii, biostatystyki, analiz laboratoryjnych i doświadczeń eksperymentalnych oraz szczegółową wiedzę z zakresu medycyny, patologii ogólnej, diagnostyki i leczenia chorób.
Biomedycyna
NAUKA PRZYSZŁOŚCI
Biomedycyna łącząc wszystkie nauki biologiczne, chemiczne, biotechnologiczne i biofizyczne pozwala dogłębnie zrozumieć procesy toczące się w organizmie człowieka oraz odkrywać i wdrażać nowe terapie w medycynie! Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a także umiejętności związane z prowadzeniem eksperymentów w warunkach laboratoryjnych pozwalają na efektywne poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu Biomedycyny!

Dowiedz się więcej – przeczytaj nasz blog

Biomedycyna
RYNEK BADAŃ KLINICZNYCH
Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest wart ponad 1,4 mld dolarów. Badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny to przyszłość medycyny. Sektor komercyjnych badań klinicznych w Polsce tworzy 9 tysięcy miejsc pracy i dynamicznie się rozwija. Zarobki w tym sektorze w zależności od stanowiska (koordynator / monitor / menedżer badań klinicznych) i doświadczenia (1 rok – ponad 8 lat) to między 4 000 a 30 000 PLN.

Dowiedz się więcej – przeczytaj nasz blog

Biomedycyna
ZAGRANICZNY RYNEK PRACY
Zapotrzebowanie na naukowców biomedycznych (absolwenci Biomedycyny) cały czas rośnie w Polsce i na świecie. Według Bureau of Labor Statistics w USA w latach 2020-2030 nastąpi 17% wzrost miejsc pracy. Za granicą wynagrodzenie miesięczne naukowca biomedycznego (w przeliczeniu na PLN), w zależności od doświadczenia i kraju to: 13 000 – 32 000 w Europie, 18 000 – 32 000 w Kanadzie i 23 000 – 32 000 w USA (doświadczenie 1 rok – ponad 8 lat).
Biomedycyna
Dlaczego warto studiować Biomedycynę we WSIiZ?
01
Certyfikaty
W trakcie trwania studiów będziesz mieć możliwość zdobywania certyfikatów cenionych w branży medycznej i w badaniach klinicznych, tj. Certyfikat Good Clinical Practice (GCP), certyfikat dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur doświadczalnych w laboratoriach z udziałem zwierząt, które sprawią, że zwiększysz swoje szanse w procesie rekrutacyjnym do przyszłej pracy.
02
Nowoczesna baza laboratoriów
Wiemy jak kształcić efektywnie i profesjonalnie! Do tego wykorzystujemy specjalistyczne laboratoria – Laboratorium Anatomii, Laboratorium Immunologii i Biochemii, Laboratorium Biologii Ogólnej, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Chemii.
03
Rozszerzony lektorat
Językiem badań klinicznych jest język angielski, dlatego w ramach kształcenia będziesz uczestniczyć w rozszerzonym lektoracie języka angielskiego, przygotowującym do płynnego posługiwania się słownictwem specjalistycznym w Biomedycynie i badaniach klinicznych.
04
Rozwój umiejętności
Program kształcenia na kierunku Biomedycyna przygotowuje absolwentów do pracy zawodowej i pozwala zdobyć doświadczenie już w trakcie nauki. Blisko 50% zajęć to zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe, pozwalające zweryfikować wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne studenta.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia proponujemy na kierunku Biomedycyna:
Biomedycyna
 • Anatomia z elementami histologii
 • Biologia komórki nowotworowej
 • Diagnostyka i leczenie chorób
 • Współczesne kierunki badań w biomedycynie
 • Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
 • Organizmy modelowe w badaniach przedklinicznych
 • Hodowla komórek i tkanek
 • Medycyna regeneracyjna z elementami biologii starzenia
 • Nanotechnologia medyczna
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Paweł Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Paweł Januszewicz

Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Profesor w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Wieloletni dyrektor Instytutu–Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Anna Tabęcka-Łonczyńska

dr hab., prof. WSIiZ

Anna Tabęcka-Łonczyńska

Profesor Uczelni w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.
Doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Konrad Szychowski

dr hab., prof. WSIiZ

Konrad Szychowski

Kierownik Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki. Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii.

Maryta Sztukowska

dr hab., prof. WSIiZ

Maryta Sztukowska

Profesor w Katedrze Kosmetologii. Doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu badań klinicznych (School of Public Health and Information Sciences, University of Louisville, Louisville USA).

Zofia Nizioł-Łukaszewska

dr hab. inż., prof. WSIiZ

Zofia Nizioł-Łukaszewska

Dziekan Kolegium Medycznego.
Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.
Profesor w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Katarzyna Gaweł-Bęben

dr hab., prof. WSIiZ

Katarzyna Gaweł-Bęben

Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.

Magdalena Biesiadecka

dr inż.

Magdalena Biesiadecka

Dyrektor Centrum Badań i Usług Biomedycznych. Adiunkt w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych, Kolegium Medyczne. Prezes spółki Orcideo, produkującej kosmetyki oraz surowce kosmetyczne.

Marlena Krawczyk–Suszek

dr

Marlena Krawczyk–Suszek

Doktor nauk o zdrowiu (Uniwersytet Medyczny w Lublinie). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a szczególnie w zakresie predyktorów jakość życia osób zdrowych i chorych.

Specjalności
Specjalności skrojone na miarę postępów świata medycyny!

W trakcie trwania studiów możesz wybrać jedną z dwóch specjalności lub zdecydować się na obie!

Biomedycyna

Biomedycyna eksperymentalna

Badania przedkliniczne to solidna podstawa każdego nowatorskiego pomysłu! Studiując Biomedycynę eksperymentalną dowiesz się jak funkcjonuje komórka ludzka i bakteryjna na poziomie materiału genetycznego oraz białka. Nauczysz się też najnowszych metod stosowanych w biologii molekularnej, zgodnie ze standardami światowymi! Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak przeprowadzić reakcję Real-Time PCR i pełną procedurę Western Blot, a także „wyłączyć” określone geny w komórce, Biomedycyna doświadczalna jest dla Ciebie! Co więcej, zdobędziesz umiejętności, pozwalające Ci aplikować o pracę w laboratoriach R+D, badawczych i genetycznych! Zdobądź niepowtarzalne umiejętności i wyprzedź innych na rynku pracy.

Biomedycyna

Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych

Badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny to przyszłość medycyny! Udział pacjentów w badaniu klinicznym daje szanse na lepsze życie!
Jeśli chcesz poznać zasady prowadzenia i zarządzania badaniem klinicznym, „Good Clinical Practice” w badaniu klinicznym, zgłębić wiedzę dotyczącą dokumentacji w badaniu klinicznym oraz szczegółową wiedzę w zakresie prawnych regulacji – odnajdziesz kompendium wiedzy na przedmiotach oferowanych na specjalności Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych. Będziesz przygotowany merytorycznie do podjęcia pracy w firmach prowadzących i zarządzających badaniami klinicznymi w ośrodkach badawczych i placówkach medycznych.

Biomedycyna
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • praca jako Asystent Badań Klinicznych (CTA)
 • praca jako Monitor Badań Klinicznych (CRA)
 • praca w laboratoriach genetycznych
 • praca w Instytutach naukowo – badawczych
 • kariera naukowo – badawcza
Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna
Biomedycyna Biomedycyna

Wynagrodzenia podawane są w kwocie brutto

Źródło: RAPORT PŁAC I PREFERENCJI PRACOWNIKÓW. BADANIA KLINICZNE. PHARMA Jobs 2022

Studia I stopnia
Biomedycyna
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1480 zł
Tryb stacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Biomedycyna
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Biomedycyna
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B (należy przedstawić podczas składania dokumentów lub złożyć oświadczenie).

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Biomedycyna
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Biomedycyna
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Biomedycyna
Premiera wykładu Karola Wójcickiego
pt. „Jak loty w kosmos wpłyną na rozwój naszej cywilizacji”
odbędzie się 20 marca (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=CoXBQRwypbs
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content