Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia I stopnia

Biomedycyna

Forma: stacjonarne/ Czas trwania: 6 semestrów

Biomedycyna

Biomedycyna jest kierunkiem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu rynku medycznego Zdobędziesz wiedzę o człowieku, sposobach leczenia, diagnozowania i terapii różnych schorzeń, będziesz prowadzić hodowlę komórek ludzkich i bakteryjnych w warunkach in vitro oraz zgłębisz wiedzę dotyczącą monitorowania i koordynacji badań klinicznych, które dają szansę na lepsze życie pacjenta!

Jeśli chcesz być naukowcem, pracować w wyspecjalizowanych laboratoriach lub w dziedzinie badań klinicznych, wprowadzać na rynek nowe substancje czynne i leki oraz wdrażać procedury medyczne, jest to idealny kierunek dla Ciebie!

Biomedycyna

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Biomedycyna to krok milowy w branży medycznej, którego jesteśmy świadkiem! Kształcenie na kierunku Biomedycyna obejmuje wiedzę z zakresu budowy ciała człowieka i fizjologicznych procesów w nim zachodzących, genetyki, biologii komórki, biologii molekularnej, biochemii, biostatystyki, analiz laboratoryjnych i doświadczeń eksperymentalnych oraz szczegółową wiedzę z zakresu medycyny, patologii ogólnej, diagnostyki i leczenia chorób.
Biomedycyna
NAUKA PRZYSZŁOŚCI
Biomedycyna łącząc wszystkie nauki biologiczne, chemiczne, biotechnologiczne i biofizyczne pozwala dogłębnie zrozumieć procesy toczące się w organizmie człowieka oraz odkrywać i wdrażać nowe terapie w medycynie! Znajomość anatomii i fizjologii człowieka, a także umiejętności związane z prowadzeniem eksperymentów w warunkach laboratoryjnych pozwalają na efektywne poszukiwanie nowych rozwiązań z zakresu biomedycyny!
Biomedycyna
RYNEK BADAŃ KLINICZNYCH
Polski rynek komercyjnych badań klinicznych jest wart ponad 1,4 mld dolarów. Badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny to przyszłość medycyny. Sektor komercyjnych badań klinicznych w Polsce tworzy 9 tysięcy miejsc pracy. Zarobki w tym sektorze w zależności od stanowiska (koordynator / monitor / menedżer badań klinicznych) i doświadczenia (1 rok – ponad 8 lat) to między 4 000 a 30 000 PLN.

Dowiedz się więcej, przeczytaj nasz blog

Biomedycyna
ZAGRANICZNY RYNEK PRACY
Zapotrzebowanie na naukowców biomedycznych (absolwenci Biomedycyny) cały czas rośnie w Polsce i na świecie. Według Bureau of Labor Statistics w USA w latach 2020-2030 nastąpi 17% wzrost miejsc pracy. Za granicą wynagrodzenie miesięczne naukowca biomedycznego w przeliczeniu na PLN to w zależności od doświadczenia i kraju 13 000 – 32 000 w Europie, 18 000 – 32 000 w Kanadzie i 23 000 – 32 000 w USA (doświadczenie 1 rok – ponad 8 lat).
Biomedycyna
Dlaczego warto studiować Biomedycynę we WSIiZ?
01
Certyfikaty
W trakcie trwania studiów będziesz mieść możliwość zdobywania certyfikatów cenionych w branży medycznej i w badaniach klinicznych, tj. Certyfikat Good Clinical Practice (GCP), certyfikat dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur doświadczalnych w laboratoriach z udziałem zwierząt, które sprawią, że zwiększysz swoje szanse w procesie rekrutacyjnym do przyszłej pracy.
02
Nowoczesna baza laboratoriów
Wiemy jak kształcić efektywnie i profesjonalnie! Do tego wykorzystujemy specjalistyczne laboratoria – Laboratorium Anatomii, Laboratorium Immunologii i Biochemii, Laboratorium Biologii Ogólnej, Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Chemii.
03
Rozszerzony lektorat
Językiem badań klinicznych jest język angielski, dlatego w ramach kształcenia będziesz uczestniczyć w rozszerzonym lektoracie języka angielskiego przygotowującym do płynnego posługiwania się słownictwem specjalistycznym w biomedycynie i badaniach klinicznych.
04
Rozwój umiejętności
Program kształcenia na kierunku Biomedycyna przygotowuje absolwentów do pracy zawodowej i pozwala zdobyć doświadczenie już w trakcie nauki. Blisko 50% zajęć to zajęcia laboratoryjne i ćwiczeniowe, pozwalające zweryfikować wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne studenta.
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia proponujemy na kierunku Biomedycyna:
Biomedycyna
 • Anatomia z elementami histologii
 • Biologia komórki nowotworowej
 • Diagnostyka i leczenie chorób
 • Współczesne kierunki badań w biomedycynie
 • Monitorowanie i koordynacja badań klinicznych
 • Aspekty etyczne prowadzenia badań klinicznych
 • Organizmy modelowe w badaniach przedklinicznych
 • Hodowla komórek i tkanek
 • Medycyna regeneracyjna z elementami biologii starzenia
 • Nanotechnologia medyczna
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Paweł Januszewicz

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Januszewicz

Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Profesor w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Wieloletni dyrektor Instytutu–Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Anna Tabęcka-Łonczyńska

dr hab., prof. WSIiZ

Anna Tabęcka-Łonczyńska

Profesor Uczelni w Katedrze Biotechnologii i Biologii Komórki.
Doktor habilitowany nauk biologicznych w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych.

Konrad Szychowski

dr hab., prof. WSIiZ

Konrad Szychowski

Kierownik Katedry Biotechnologii i Biologii Komórki.
Doktor habilitowany nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne.
Doktor nauk biologicznych w zakresie biologii

Zofia Nizioł-Łukaszewska

dr hab. inż., prof. WSIiZ

Zofia Nizioł-Łukaszewska

Dziekan Kolegium Medycznego.
Kierownik Katedry Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.
Profesor w Katedrze Technologii Produktów Kosmetycznych i Farmaceutycznych.

Katarzyna Gaweł-Bęben

dr

Katarzyna Gaweł-Bęben

Dyrektor Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek.
Adiunkt w Katedrze Kosmetologii Kolegium Medycznego.

Marlena Krawczyk – Suszek

dr

Marlena Krawczyk – Suszek

Pełnomocnik Rektora do spraw rozwoju Kolegium Medycznego.
Kierownik Katedry Fizjoterapii.
Doktor nauk o zdrowiu.

Specjalności
Specjalności skrojone na miarę postępów świata medycyny!

W trakcie trwania studiów możesz wybrać jedną z dwóch specjalności lub zdecydować się na obie!

Biomedycyna

Biomedycyna eksperymentalna

Badania przedkliniczne to solidna podstawa każdego nowatorskiego pomysłu! Studiując biomedycynę eksperymentalną dowiesz się jak funkcjonuje komórka ludzka i bakteryjna, na poziomie materiału genetycznego oraz białka. Nauczysz się też najnowszych metod stosowanych w biologii molekularnej, zgodnie ze standardami światowymi! Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak przeprowadzić reakcję Real-Time PCR i przeprowadzić pełną procedurę Western Blot, a także „wyłączyć” określone geny w komórce, biomedycyna doświadczalna jest dla Ciebie! Co więcej, zdobędziesz umiejętności, pozwalające Ci aplikować o pracę w laboratoriach R+D, badawczych i genetycznych! Zdobądź niepowtarzalne umiejętności i wyprzedź innych na rynku pracy.

Biomedycyna

Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych

Badania kliniczne i wprowadzanie nowych produktów leczniczych na rynek medyczny to przyszłość medycyny! Udział pacjentów w badaniu klinicznym dalej szanse na lepsze życie!
Jeśli chcesz poznać zasady prowadzenia i zarządzania badaniem klinicznym, „Good Clinical Practice” w badaniu klinicznym, zgłębić wiedzę dotyczącą dokumentacji w badaniu klinicznym oraz szczegółową wiedzę w zakresie prawnych regulacji – odnajdziesz kompendium wiedzy na przedmiotach oferowanych na specjalności Monitorowanie i Koordynacja Badań Klinicznych. Będziesz przygotowany merytorycznie do podjęcia pracy w firmach prowadzących i zarządzających badaniami klinicznymi w ośrodkach badawczych i placówkach medycznych.

Biomedycyna
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • pracę w laboratoriach badawczo-rozwojowych
 • pracę w publicznych jednostkach ochrony zdrowia
 • pracę w szpitalach niepublicznych
 • pracę w biurach projektowych
 • pracę w firmach CRO prowadzących i monitorujących badania kliniczne
 • rozpoczęcie kariery naukowej
Studia I stopnia
Biomedycyna
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1600 zł
Tryb stacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Biomedycyna
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Biomedycyna
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Biomedycyna
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Biomedycyna
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Biomedycyna
Skip to content