Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 trwa do 31 lipca!

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 7 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność i upór w dążeniu do celu. Jeśli te cechy są Ci nieobce, wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje. Postaw na Pielęgniarstwo studia we WSIiZ.

Trendy i potrzeby rynku – Pielęgniarstwo

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Pielęgniarstwo

ZNACZĄCY ZAWÓD

Absolwenci pielęgniarstwa podejmują pracę nie tylko w oddziałach szpitalnych, przychodniach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach czy uzdrowiskach, ale także w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo rozwojowych, a coraz częściej w prywatnych praktykach pielęgniarskich. Ukończenie studiów oraz uzyskanie prawa do wykonywania zawodu na terenie Polski daje możliwość nie tylko pracy w kraju, ale również – po spełnieniu niezbędnych wymogów – na całym świecie. 
Pielęgniarstwo

ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE

Pielęgniarstwo to obecnie deficytowy zawód. Absolwenci tego kierunku nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wzrasta z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz problemów związanych z opieką nad starzejącym się społeczeństwem. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, średnia europejska wynosi 10 pielęgniarek. W ostatnich latach została ustawowo uregulowana kwestia wynagrodzenia przez wprowadzenie siatki płac i corocznych podwyżek. Daje to gwarancję stałego wzrostu wynagrodzenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa finansowego pielęgniarek.
Pielęgniarstwo

ROZWÓJ ZAWODOWY

Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają możliwości rozwoju zawodowego przez doskonalenie wiedzy i umiejętności. Specjalizacja to najważniejsze z rodzajów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek. Istnieje 15 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo anestezjologiczne, chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne. Wśród kursów specjalistycznych można odnaleźć natomiast programy dotyczące edukacji pacjenta w cukrzycy, chorobach układu krążenia, chorób wzroku, chorób układu oddechowego oraz specjalistyczne bloki dotyczące m.in. dializoterapii, leczenia ran czy terapii bólu.
Pielęgniarstwo

mgr Katarzyna Wyczarska-Dziki – Prodziekan kierunku

Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo we WSIiZ?

01

Tryb weekendowo-popołudniowy

Organizacja kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo we WSIiZ, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniu kierunkiem również osób pracujących. Oferujemy studia stacjonarne w systemie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe planowane będą w oparciu o możliwości i godziny pracy placówek medycznych (również w tygodniu).
02

Praktyczna nauka zawodu

Studia na kierunku Pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. W ramach kształcenia praktycznego studenci realizują 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych, w tym również za granicą! Dowiedz się więcej o współpracy WSIiZ z Kliniką w Niemczech!
03

Wysokie kwalifikacje

Czy wiesz, że w programach kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy w UE i na świecie występuje wiele różnic? Program studiów dla kierunku Pielęgniarstwo na WSIiZ opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a sam  kierunek uzyskał akredytację Ministerstwa Zdrowia. Dbałość o standardy kształcenia powoduje, że polscy absolwenci bezpośrednio po studiach posiadają kompetencje, które za granicą uzupełnia się kursami i są rozchwytywani na rynkach europejskich.  
04

Profesjonalny sprzęt i współpraca ze środowiskiem medycznym

Zdobywaj umiejętności praktyczne w profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach oraz doskonal wiedzę z wykorzystaniem metody symulacji medycznej! Wybierając kierunek Pielęgniarstwo we WSIiZ, możesz liczyć również na pogłębianie umiejętności i kompetencji społecznych w warunkach rzeczywistych, podczas obowiązkowych praktyk. Cały proces kształcenia zapewni Ci odpowiednie przygotowanie i pewny start w dalsze życie zawodowe.   

Partnerzy kierunku

Zobacz, z kim współpracujemy

Przykładowe zajęcia

Pielęgniarstwo
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Etyka zawodu pielęgniarki

Kadra

Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Paweł Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Paweł Januszewicz

Kierownik i Profesor w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej. Wieloletni Dyrektor Instytutu–Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Andrzej Kleinrok

dr hab. n. med., prof. WSIiZ

Andrzej Kleinrok

Doświadczony kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Mirosław Jabłoński

prof. dr hab. n. med

Mirosław Jabłoński

Wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji medycznej, doświadczony w pracy w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Artur Bijoś

dr n. med.

Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.
Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

Damian Strojny

dr n. med.

Damian Strojny

Ratownik medyczny, pielęgniarz, specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia. Jako praktyk nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i chętnie dzieli się wiedzą z innymi. Prowadzi indywidualną praktykę pielęgniarską oraz firmę szkoleniową DAM-MED Damian Strojny. O swojej pracy pisze na Instagramie: @okiemratownika.

Elżbieta Przyboś

mgr

Elżbieta Przyboś

Magister i wykładowca w zakładzie pielęgniarstwa. Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pielęgniarstwa geriatrycznego i opieki paliatywnej.

Kinga Harpula

mgr

Kinga Harpula
Martyna Hoczela

mgr

Martyna Hoczela

Absolwentka UM w Lublinie – studia I stopnia oraz UR w Rzeszowie – studia II stopnia. Specjalista w kilku dziedzinach pielęgniarstwa, posiadająca szereg kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Autor merytorycznego opracowania kursów e-learning Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne oraz Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne dla kierunku Pielęgniarstwo.

OCZEKUJESZ WIĘCEJ?
Studiuj Pielęgniarstwo po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie po angielsku. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Nursing. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Pielęgniarstwo

Odkryj perspektywy zawodowe:

 • Oddziały Szpitalne
 • Przychodnie
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Środowisko nauczania i wychowania
 • Hospicjum
 • Uzdrowiska
 • Prywatna praktyka pielęgniarska
 • Instytucje badawcze
Studia I stopnia
Pielęgniarstwo
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  7 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1480 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
Tryb stacjonarny
w systemie weekendowo-popołudniowym
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Pielęgniarstwo
Pielęgniarstwo

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Pielęgniarstwo
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • orzeczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Pielęgniarstwo
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Pielęgniarstwo
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Pielęgniarstwo
Skip to content