Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 7 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność i upór w dążeniu do celu. Jeśli te cechy są Ci nieobce, wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje. Postaw na Pielęgniarstwo – studia we WSIiZ.

Pielęgniarstwo

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Pielęgniarstwo
ZNACZĄCY ZAWÓD
Dlaczego warto postawić na licencjat pielęgniarstwa? Absolwenci pielęgniarstwa odnajdą pracę nie tylko w oddziałach szpitalnych, przychodniach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach czy uzdrowiskach. Przed pielęgniarką i pielęgniarzem otwierają się perspektywy pracy także w instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo rozwojowych, a także coraz częściej w prywatnych praktykach pielęgniarskich. Ukończenie studiów oraz uzyskanie prawa do wykonywania zawodu na terenie Polski daje możliwość nie tylko pracy w kraju, ale także w innych państwach Unii Europejskiej, pozostałych Państwach Europy i świata – po spełnieniu niezbędnych wymogów.
Pielęgniarstwo
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE
Pielęgniarstwo to obecnie deficytowy zawód. Absolwenci tego kierunku nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Dane WHO alarmują, że na świecie brakuje ok. 6 milionów wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wzrasta z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz problemów związanych z opieką nad starzejącym się społeczeństwem. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, dla porównania średnia europejska wynosi 9,3 pielęgniarek. Zawód ten jest bardzo wymagający, jednak należy podkreślić, że w ostatnich latach została ustawowo uregulowana kwestia wynagrodzenia przez wprowadzenie siatki płac – corocznych podwyżek. Daje to gwarancję stałego wzrostu wynagrodzenia, a co za tym idzie bezpieczeństwa finansowego pielęgniarek.
Pielęgniarstwo
15 SPECJALIZACJI
Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają możliwości rozwoju zawodowego przez doskonalenie wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych. Wśród kursów specjalistycznych można odnaleźć programy dotyczące edukacji pacjenta w cukrzycy, chorobach układu krążenia, chorób wzroku, chorób układu oddechowego oraz specjalistyczne bloki dotyczące między innymi dializoterapii, leczenia ran czy terapii bólu. Specjalizacja to najważniejsze z rodzajów kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek. Wyróżnia się 15 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo anestezjologiczne, chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne.
Pielęgniarstwo
Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo we WSIiZ?
01
Tryb weekendowo-popołudniowy
Organizacja kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo w WSIiZ, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i zainteresowaniu kierunkiem – również osób pracujących. Oferujemy studia stacjonarne w systemie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe planowane będą w oparciu o możliwości i godziny pracy placówek medycznych (również w tygodniu).
02
Praktyczna nauka zawodu
Studia na kierunku Pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. W ramach kształcenia praktycznego studenci realizują 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych. Dowiedz się więcej o współpracy WSIiZ z Kliniką w Niemczech!
03
Akredytacja Ministerstwa
Program studiów opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z wieloletnimi praktykami – ekspertami z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa. Dodatkowo, WSIiZ uzyskał dla Pielęgniarstwa akredytację Ministerstwa Zdrowia.
04
Profesjonalny sprzęt i współpraca ze środowiskiem medycznym
W profesjonalnie wyposażonych laboratoriach i pracowniach student nabywa niezbędne umiejętności praktyczne. Kształcenie i doskonalenie umiejętności odbywa się z wykorzystaniem metody symulacji medycznej. Współpraca z kilkunastoma jednostkami medycznymi umożliwia pogłębianie umiejętności i kompetencji społecznych w warunkach rzeczywistych, podczas obowiązkowych praktyk. Cały proces kształcenia zapewnia odpowiednie przygotowanie i pewny start w dalsze życie zawodowe.
Przykładowe zajęcia
Pielęgniarstwo
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Etyka zawodu pielęgniarki
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Paweł Januszewicz

prof. dr hab. n. med.

Paweł Januszewicz

Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Profesor w Katedrze Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej.
Wieloletni dyrektor Instytutu–Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

Andrzej Kleinrok

dr hab. n. med., prof. WSIiZ

Andrzej Kleinrok

Doświadczony kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Mirosław Jabłoński

prof. dr hab. n. med

Mirosław Jabłoński

Wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji medycznej, doświadczony w pracy w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Artur Bijoś

dr n. med.

Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.
Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

Damian Strojny

dr n. med.

Damian Strojny

Ratownik medyczny, pielęgniarz, specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowia. Jako praktyk nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i chętnie dzieli się wiedzą z innymi. Prowadzi indywidualną praktykę pielęgniarską oraz firmę szkoleniową DAM-MED Damian Strojny. O swojej pracy pisze na Instagramie: @okiemratownika.

Elżbieta Przyboś

mgr

Elżbieta Przyboś

Magister i wykładowca w zakładzie pielęgniarstwa. Ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pielęgniarstwa geriatrycznego i opieki paliatywnej.

Kinga Harpula

mgr

Kinga Harpula
Martyna Hoczela

mgr

Martyna Hoczela

Absolwentka UM w Lublinie – studia I stopnia oraz UR w Rzeszowie – studia II stopnia. Specjalista w kilku dziedzinach pielęgniarstwa, posiadająca szereg kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych. Autor merytorycznego opracowania kursów e-learning Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne oraz Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne dla kierunku Pielęgniarstwo.

OCZEKUJESZ WIĘCEJ?
Studiuj Pielęgniarstwo po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie po angielsku. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Nursing. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Pielęgniarstwo
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Oddziały Szpitalne
 • Przychodnie
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Środowisko nauczania i wychowania
 • Hospicjum
 • Uzdrowiska
 • Prywatna praktyka pielęgniarska
 • Instytucje badawcze
Studia I stopnia
Pielęgniarstwo
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  7 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1480 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
Tryb stacjonarny
w systemie weekendowo-popołudniowym
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Pielęgniarstwo
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Pielęgniarstwo
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • orzeczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Pielęgniarstwo
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Pielęgniarstwo
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Pielęgniarstwo
Premiera wykładu dr Joanny Wójcik
pt. „Internet a krytyczne myślenie”
odbędzie się 17 kwietnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content