Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 7 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność i upór w dążeniu do celu. Jeśli nieobce są Ci te cechy, wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje. Postaw na pielęgniarstwo – studia we WSIiZ.

Szanowni Państwo,

Ze względu na trwającą pandemię szereg placówek ochrony zdrowia wymaga okazania przez studenta, odbywającego zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe, zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19. Może się zdarzyć, że studenci niezaszczepieni będą mieć utrudniony dostęp do podmiotów leczniczych, co może skutkować problemami z zaliczeniem danego semestru.

dr hab. inż. Zofia Nizioł-Łukaszewska, prof. WSIiZ

Pielęgniarstwo

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Pielęgniarstwo
ZAWÓD GLOBALNY
Dlaczego warto postawić na licencjat pielęgniarstwo? Przed pielęgniarką i pielęgniarzem otwierają się perspektywy pracy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii – po uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
Pielęgniarstwo
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE
Dane WHO alarmują, że na świecie brakuje ok. 6 milionów wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wzrasta z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych, pandemii COVID – 19 oraz problemów związanych z opieką nad starzejącym się społeczeństwem. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, dla porównania średnia europejska wynosi 9,3 pielęgniarek.
Pielęgniarstwo
13 SPECJALIZACJI
Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają możliwości rozwoju zawodowego oraz aż 13 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne.
Pielęgniarstwo
Dlaczego warto studiować pielęgniarstwo we WSIiZ?
01
Tryb weekendowo-popołudniowy
Pielęgniarstwo licencjat wychodzi naprzeciw możliwościom i zainteresowaniu kierunkiem także osób pracujących, oferujemy studia stacjonarne w systemie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia planowane będą w pojedynczych dniach tygodnia. Zajęcia praktyczne oraz Praktyki zawodowe planowane będą w oparciu, o możliwości i godziny pracy placówek medycznych.
02
Jeszcze więcej praktyki
Studia pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach i naciskowi położonemu na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. W ramach kształcenia praktycznego studenci realizują 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych.
03
Akredytacja Ministerstwa
Program studiów opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z wieloletnimi praktykami – ekspertami z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa. Dodatkowo, WSIiZ uzyskała dla pielęgniarstwa akredytację Ministerstwa Zdrowia.
04
Profesjonalny sprzęt i współpraca ze środowiskiem medycznym
W ramach zajęć dostaniesz dostęp do kilku profesjonalnie wyposażonych laboratoriów i pracowni, w których rozwiniesz niezbędne umiejętności. Współpraca z kilkunastoma jednostkami medycznymi pozwoli na sprawdzenie ich w codziennej pracy, podczas obowiązkowych praktyk. Uzyskasz przygotowanie do pewnego startu w dalsze życie zawodowe.
Przykładowe zajęcia
Pielęgniarstwo
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Etyka zawodu pielęgniarki
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!

dr hab. n. med., prof. WSIiZ

Andrzej Kleinrok

Doświadczony kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Mirosław Jabłoński

prof. dr hab. n. med

Mirosław Jabłoński

Wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji medycznej, doświadczony w pracy w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Artur Bijoś

dr

Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.
Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

dr nauk o zdrowiu

Halina Kalandyk

mgr

Elżbieta Przyboś

lek. med

Elżbieta Pyrkosz

mgr

Kinga Harpula

mgr

Patrycja Trojnar
OCZEKUJESZ WIĘCEJ?
Studiuj Pielęgniarstwo po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie po angielsku. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Nursing. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Pielęgniarstwo
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Szpital
 • Przychodnia
 • Klinika
 • Szkoła
 • Hospicjum
 • Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
 • Sanatorium
Studia I stopnia
Pielęgniarstwo
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  7 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
890 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
Tryb stacjonarny
w systemie weekendowo-popołudniowym
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Pielęgniarstwo
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Pielęgniarstwo
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • orzeczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Pielęgniarstwo
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Pielęgniarstwo
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Pielęgniarstwo
Skip to content