Rekrutacja na rok akademicki 2024/25 rozpocznie się w kwietniu 2024 roku

Studia I stopnia

Pielęgniarstwo

Forma: stacjonarne / Czas trwania: 7 semestrów

Niezmierzone pokłady empatii, cierpliwość, systematyczność i upór w dążeniu do celu. Jeśli te cechy są Ci nieobce, wybierz kierunek, który rozwinie Twoje wewnętrzne predyspozycje. Postaw na Pielęgniarstwo – studia we WSIiZ.

Pielęgniarstwo

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Postaw na perspektywiczny kierunek, zapewniający stałą pracę i możliwości rozwoju zawodowego na całym świecie.
Pielęgniarstwo
ZAWÓD GLOBALNY
Dlaczego warto postawić na licencjat Pielęgniarstwo? Przed pielęgniarką i pielęgniarzem otwierają się perspektywy pracy nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii – po uzyskaniu niezbędnych kwalifikacji zawodowych.
Pielęgniarstwo
ROSNĄCE ZAPOTRZEBOWANIE
Dane WHO alarmują, że na świecie brakuje ok. 6 milionów wyspecjalizowanego personelu pielęgniarskiego. Zapotrzebowanie na opiekę pielęgniarską wzrasta z powodu rozwoju chorób cywilizacyjnych, pandemii COVID – 19 oraz problemów związanych z opieką nad starzejącym się społeczeństwem. Według danych OECD, w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 5 pielęgniarek, dla porównania średnia europejska wynosi 9,3 pielęgniarek.
Pielęgniarstwo
13 SPECJALIZACJI
Na pielęgniarki i pielęgniarzy czekają możliwości rozwoju zawodowego oraz aż 13 ścieżek specjalizacji, w tym: pielęgniarstwo chirurgiczne, pediatryczne, ratunkowe, rodzinne lub onkologiczne.
Pielęgniarstwo
Dlaczego warto studiować Pielęgniarstwo we WSIiZ?
01
Tryb weekendowo-popołudniowy
Licencjat z kierunku Pielęgniarstwo we WSIiZ, wychodzi naprzeciw możliwościom i zainteresowaniu kierunkiem – również dla osób pracujących. Oferujemy studia stacjonarne w systemie weekendowo-popołudniowym, co pozwala na połączenie studiowania z pracą zawodową. Zajęcia dydaktyczne w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i zajęć praktycznych będą odbywać się w weekendy oraz popołudniami. W wyjątkowych sytuacjach zajęcia planowane będą w pojedynczych dniach tygodnia. Zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe planowane będą w oparciu, o możliwości i godziny pracy placówek medycznych.
02
Jeszcze więcej praktyki
Studia na kierunku Pielęgniarstwo to efektywne kształcenie, zapewnione dzięki zajęciom realizowanym w małych grupach i naciskowi położonemu na praktyczne podejście do przekazywanej wiedzy. W ramach kształcenia praktycznego studenci realizują 1100 h zajęć praktycznych oraz 1200 h praktyk zawodowych.
03
Akredytacja Ministerstwa
Program studiów opracowano zgodnie ze standardami kształcenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z wieloletnimi praktykami – ekspertami z dziedziny medycyny i pielęgniarstwa. Dodatkowo, WSIiZ uzyskała dla Pielęgniarstwa akredytację Ministerstwa Zdrowia.
04
Profesjonalny sprzęt i współpraca ze środowiskiem medycznym
W ramach zajęć dostaniesz dostęp do kilku profesjonalnie wyposażonych laboratoriów i pracowni, w których rozwiniesz niezbędne umiejętności. Współpraca z kilkunastoma jednostkami medycznymi pozwoli na sprawdzenie ich w codziennej pracy, podczas obowiązkowych praktyk. Uzyskasz przygotowanie do pewnego startu w dalsze życie zawodowe.
Przykładowe zajęcia
Pielęgniarstwo
 • Podstawy pielęgniarstwa
 • Podstawowa opieka zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo anestezjologiczne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Etyka zawodu pielęgniarki
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Andrzej Kleinrok

dr hab. n. med., prof. WSIiZ

Andrzej Kleinrok

Doświadczony kardiolog i specjalista chorób wewnętrznych, wieloletni Ordynator Oddziału Kardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

Mirosław Jabłoński

prof. dr hab. n. med

Mirosław Jabłoński

Wybitny ortopeda i specjalista rehabilitacji medycznej, doświadczony w pracy w zagranicznych ośrodkach uniwersyteckich. Kierownik Katedry i Kliniki Rehabilitacji i Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Artur Bijoś

dr

Artur Bijoś

Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa.
Wykładowca w Katedrze Kosmetologii i Zakładzie Pielęgniarstwa.

Halina Kalandyk

dr nauk o zdrowiu

Halina Kalandyk
Elżbieta Przyboś

mgr

Elżbieta Przyboś
Elżbieta Pyrkosz

lek. med

Elżbieta Pyrkosz
Kinga Harpula

mgr

Kinga Harpula
Martyna Hoczela

mgr

Martyna Hoczela
OCZEKUJESZ WIĘCEJ?
Studiuj Pielęgniarstwo po angielsku
Jeśli studia polskojęzyczne to za małe wyzwanie – postaw na kształcenie po angielsku. Wybierz anglojęzyczne studia I stopnia na kierunku Nursing. Rozwijaj umiejętności językowe, zyskaj przygotowanie do zawodu i rozszerz horyzonty zawodowe na cały świat.
Pielęgniarstwo
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Szpital
 • Przychodnia
 • Klinika
 • Szkoła
 • Hospicjum
 • Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy
 • Sanatorium
Studia I stopnia
Pielęgniarstwo
Forma: stacjonarne
Czas trwania:  7 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
1480 zł
Płatne 5 miesięcy w semestrze
Tryb stacjonarny
w systemie weekendowo-popołudniowym
REKRUTACJA:
22.04.2024 – 31.07.2024
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2024

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Pielęgniarstwo
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Pielęgniarstwo
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza medycyny pracy – zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku (zaświadczenia powinno być wystawione w roku bieżącym),
 • orzeczenie z poradni medycyny pracy dla celów sanitarno-epidemiologicznych (po wykonaniu badań flory jelitowej na nosicielstwo pałeczek Salmonella, Shigella),
 • zaświadczenie o szczepieniu przeciwko WZW typu B.

Skierowania na powyższe badania należy odebrać z Działu Rekrutacji (pokój RA8) lub pobrać tutaj.

Pielęgniarstwo
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Pielęgniarstwo
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Pielęgniarstwo
Premiera wykładu lek. Marzeny trąd pt. „Nerwicę lękową da się leczyć”
odbędzie się 20 grudnia (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce”.

Zobacz zapowiedź: https://www.youtube.com/watch?v=MvylvaVE7mc
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Bilety dostępne będą od 3 listopada br.
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content