W Klasztorze Ojców Dominikanów w Rzeszowie odbyło się wyjątkowe spotkanie ze znanym dominikaninem o. Ludwikiem Wiśniewskim połączone z promocją jego najnowszej książki „Nigdy nie układaj się ze złem”, której współwydawcą jest WSIiZ w Rzeszowie. Udział w wydarzeniu wzięło ponad 200 osób z Rzeszowa i Polski południowo-wschodniej.

Spotkanie miało na celu wywołanie dyskusji dot. najbardziej aktualnych wyzwań przed którymi stoi obecnie Polska i Kościół. Z kolei pretekstem do organizacji spotkania była ostatnio wydana książka pt. „Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę”, autorstwa dominikanina i rekolekcjonisty o. Ludwika Wiśniewskiego OP. Warto wspomnieć, że w czasach żelaznej kurtyny Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego NRD (Stasi) umieściło nazwisko o. Ludwika na liście sześćdziesięciu najbardziej niebezpiecznych polskich opozycjonistów.

Ponadto stolica Podkarpacia była kolejnym miastem po Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, gdzie zawitał o. Ludwik, ze swoją książką.

Wydarzenie uroczyście otworzył dr Wergiliusz Gołąbek – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, który powitał zgromadzonych gości, przybliżył genezę powstania książki „Nigdy nie układaj się ze złem”, a także przedstawił szacownego gościa, podkreślając – Państwo wiecie, że Ojciec Ludwik Wiśniewski, to postać, która budzi – w Polsce i nie tylko – wielkie zainteresowanie.

Prezentując książkę o. Ludwika, dr Wergiliusz Gołąbek podkreślił – Książka Ojca Ludwika sięga do źródeł, do istoty ewangelii, sięga do istoty antropologii chrześcijańskiej, odwołuje się do takich klasyków jak dominikanin św. Tomasz z Akwinu, mam tu na myśli słynny esej „Plac Wolności”.
Głos zabrał także ojciec Jacek Siepsiak, dyrektor Wydawnictwa WAM, które było współorganizatorem spotkania.

Następnie rozpoczęła się główna część spotkania czyli rozmowa z o. Ludwikiem Wiśniewskim, przeprowadzona przez redaktora Grzegorza Boratyna.

Podczas rozmowy poruszono m. in. kwestie dotyczące komunizmu w Polsce, współczesnego postrzegania roli Kościoła, duchowieństwa, istoty wiary, znaczenia kłamstwa i prawdy w naszym życiu, roli Papieża Franciszka, a także ostatnich, słynnych i wzbudzających kontrowersje artykułów o. Wiśniewskiego w „Tygodniku Powszechnym”.

Wszelkie zło w życiu osobistym zaczyna się od kłamstwa, ale także i w życiu społecznym, w życiu państwa, jak i kościoła. Dlatego tak ogromnie ważną rzeczą jest dawać świadectwo prawdzie – mówił o. Ludwik Wiśniewski – Co oznacza żyć prawdą? To znaczy, tak bardzo żyć prawdą, że jeżeli w którymś momencie stwierdzę, ze rzeczywistość jest inna niż myślałem, to należy umieć zmienić swoje poglądy.

Druga część spotkania miała formę interaktywną, pytań ze strony publiczności. W jej trakcie Dominikanin rozwijał kwestie dotyczące wiary, duchowieństwa, sytuacji politycznej w kraju, swojego życia, a także budzącego emocje pomysłu całkowitego zakazu aborcji w Polsce.

Podczas wydarzenia wiele osób skorzystało z możliwości nabycia książki o. Ludwika Wiśniewskiego „Nigdy nie układaj się ze złem”, a także innych publikacji Wydawnictwa WAM. Po wykładzie nie zabrakło również chętnych do zdobycia autografów i dedykacji Mistrza.

Organizatorami spotkania byli: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Wydawnictwo WAM oraz Klasztor Dominikanów w Rzeszowie. Partnerem wydarzenia „Tygodnik Powszechny”, a patronat honorowy objął Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.

Książka „Nigdy nie układaj się ze złem. Pięćdziesiąt lat zmagań o Kościół i Polskę”

Galeria zdjęć

Wywiad z o. Ludwikiem Wiśniewskim w TVP Rzeszów

Relacja wideo