Kilkaset osób: studentów, wykładowców oraz zaproszonych gości wzięło udział w uroczystej ceremonii Inauguracji roku akademickiego 2021/22 w Filharmonii Podkarpackiej. Całość wydarzenia była transmitowana online w dwóch wersjach językowych: po polsku oraz po angielsku. W tym roku naukę na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie rozpoczyna ponad 6 000 osób.

W inauguracyjnym przemówieniu JM Rektor WSIiZ, dr Wergiliusz Gołąbek podkreślił: Każda uroczystość inauguracji wywołuje w nas emocje, powoduje uczucie ekscytacji związanej z nowymi wyzwaniami, z nowym otwarciem. Jest dla nas także zobowiązaniem odnoszącym się do współczesności i przyszłości. Dla studentów pierwszego roku to początek nowej drogi, szczególnego okresu w życiu, w którym wypadkowa pracy, poświęceń i uporu ma szansę urzeczywistnić marzenia. Dla pracowników Uczelni to symboliczny moment rozpoczęcia kolejnego roku pracy i rozwoju, czas przekazywania wiedzy i inspirowania młodych do jej zdobywania. Za nami niełatwy i wymagający rok. Pandemia koronawirusa skomplikowała funkcjonowanie wielu instytucji, w tym naszej Uczelni, ale pragnę podkreślić, że z tego trudnego okresu wyszliśmy zwycięsko.

To właśnie znakomite wdrożenie narzędzi nauczania online zauważyła i doceniła firma Cisco Systems Poland (amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, największe w branży sieciowej na świecie). Na ręce Rektora WSIiZ dyplom za wkład w rozwój e-learningu oraz pomoc nauczycielom i dzieciom w okresie pandemii przekazał Przemysław Kania, Dyrektor Generalny Cisco Systems. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zaangażowaliście się Państwo w proces pomocy wykorzystania technologii do zdalnego nauczania w szkołach na poziomie podstawowym i średnim. Bardzo pomogliście nauczycielom i dzieciom rozpocząć ten proces. Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że możemy z Państwem współpracować – mówił Przemysław Kania uzasadniając wręczenie nagrody dla WSIiZ.

Tradycyjnie podczas Inauguracji odbyła się Immatrykulacja, czyli akt przyjęcia do wspólnoty akademickiej studentów I roku. Na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych naukę w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podejmuje w tym w roku akademickim ponad 6000 osób. Wśród studentów jest blisko 1500 obcokrajowców z ponad 50 krajów świata. W ramach oferty polsko – i anglojęzycznej nauka odbywa się na 12 kierunkach studiów, a ze względu na zagrożenie pandemiczne zajęcia są realizowane w trybie hybrydowym: wykłady i konwersatoria online, natomiast ćwiczenia w sposób tradycyjny, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Inauguracja nowego roku akademickiego 2021/22 poprzedziła Galę 25-lecia WSIiZ.