Uroczysta Gala w Filharmonii Podkarpackiej zwieńczyła całoroczne obchody 25-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Tego wyjątkowego wieczoru towarzyszyło nam wiele wspomnień i refleksji nad drogą, jaką przeszła pierwsza w Rzeszowie niepubliczna uczelnia wyższa, nie zabrakło także gratulacji, życzeń i planów na przyszłość.

Uroczystość odbyła się 6 października 2021 r. w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego. Wśród gości znaleźli się m.in. Konrad Fijołek – Prezydent m. Rzeszowa, Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz ks. prof. Michał Heller – Dyrektor Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie. Na widowni zasiedli również Rektorzy uczelni wyższych z województwa oraz z Polski, przedstawiciele partnerów biznesowych Uczelni a także szerokie grono przyjaciół oraz byłych i obecnych pracowników WSIiZ.

Pomysłodawca utworzenia WSIiZ, obecny Prezydent Uczelni dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ, podkreślił w swoim wystąpieniu, jak duże znaczenie dla Polski i województwa podkarpackiego ma Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania: Jeśli wziąć pod uwagę tylko oszczędności budżetu państwa z tytułu wykształconych studentów w trybie stacjonarnym, to budżet państwa zaoszczędził ponad miliard złotych dzięki tej uczelni. Stworzyliśmy także kilkaset miejsc pracy i zrealizowaliśmy wiele innych projektów, które służyły regionowi i krajowi. Druga informacja: jeśli by dodać  do WSIiZ uczelnie córki, to mamy 95 tysięcy Absolwentów. Te liczby świadczą o tym, że nie zmarnowaliśmy czasu i postaraliśmy się coś osiągnąć. Prezydent wspominał także o licznych podziałach, jakie zachodzą w Polsce oraz o przegrywaniu racjonalności w dzisiejszym świecie. Zauważył także, cytując ks. prof. Michała Hellera, że szczepionką na głupotę jest edukacja – dlatego też w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania każdy student, bez względu na kierunek, ma kilka przedmiotów dodatkowych. Ich celem jest wzmacnianie kreatywności studentów, walka z fake newsami, profilaktyka zdrowotna oraz nauka rozumienia procesów historycznych. 

W czasie Gali głos zabrał Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. Jerzy Lis, który podkreślił jak AGH dumne jest ze swojego Absolwenta. Profesor Lis jako wyraz uznania za pracę na rzecz WSIiZ, Rzeszowa i całego polskiego szkolnictwa wyższego wręczył Prezydentowi Pomiankowi medal Rektora AGH. Ten medal to jest medal dla innowatora. Myślę, że w jakiś sposób tego ducha innowacji – myślę nieskromnie, lokując produkt AGH – uzyskał Pan w Akademii Górniczo-Hutniczej, więc sięgam historią głębiej niż 25 lat, do roku 1973 i kolejnych lat, gdzie Pan Profesor jako wybitny w tej chwili absolwent AGH zaczynał swoją wspaniałą drogę, która doprowadziła nas tutaj, do tej sali – mówił Rektor AGH. Poza medalem Rektor AGH wręczył również Prezydentowi Pomiankowi minerał o przepięknej zielonej barwie czyli malachit – kamień, który przynosi szczęście oraz sprzyja innowacjom i dobrym zmianom.

Tytuły Profesora honorowego WSIiZ otrzymali: prof. dr hab. Janusz Starzyk, prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse, prof. WSIiZ oraz dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ

Laury 25-lecia odebrali: ks. prof. Michał Heller, prof. Anna Nowakowska, dr Zbigniew Inglot, Marta Półtorak, Beata Rapa, Jacek Ślusarczyk, Stanisław Motyl, Wojciech Bonowicz oraz o. Ludwik Wiśniewski. 

W podziękowaniu za wieloletnią współpracę władze WSIiZ nadały także tytuł PRZYJACIELA Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania kilkunastu partnerom. Tytuł otrzymali m.in. Województwo Podkarpackie, Miasto Rzeszów, Filharmonia Podkarpacka, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Muzeum-Zamek w Łańcucie, Wydawnictwo COPERNICUS CENTER PRESS, Fundacja „Tygodnika Powszechnego”, Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego,  telc GmbH Frankfurt, Cisco Systems, Microsoft, Bank Pekao S.A.,  Deloitte Central Europe Business oraz Borgwarner Poland.

Podczas gali prowadzący: dr Grażyna Bochenek oraz dr Łukasz Błąd – zabrali widzów w sentymentalną podróż w czasie, zaprezentowali wybrane fragmenty z uczelnianej kroniki oraz zaprosili na scenę Wykładowców i Absolwentów Uczelni. Muzyczną niespodzianką dla uczestników uroczystości był występ grupy OHIO, którego wokalistka jest absolwentką WSIiZ.

Gala 25-lecia połączona była z Inauguracją roku akademickiego 2021/2022, a całość zwieńczył koncert Cztery pory roku dra hab. Jakuba Jakowicza oraz zespołu ARSO Ensemble tworzonego przez koncertmistrzów i solistów Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

Z okazji jubileuszu 25-lecia WSIiZ życzenia i gratulacje przesłali nam m.in.:
Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki
Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Konrad Fijołek, Prezydent Miasta Rzeszowa
Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej
prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego
prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Rektor Politechniki Rzeszowskiej
prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego

Więcej o 25-letniej historii WSIiZ można dowiedzieć się na stronie internetowej 25lat.wsiz.edu.pl.