Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 odbędzie się 3 października (czwartek), o godz. 11.00, w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ w Kielnarowej.

Inauguracja nowego roku akademickiego, to wyjątkowe wydarzenie dla całej społeczności akademickiej, ale przede wszystkim dla studentów rozpoczynających studia.

Część oficjalną uroczystości rozpocznie przemówienie JM Rektora dra Wergiliusza Gołąbka. Najważniejszym punktem programu Inauguracji będzie Immatrykulacja, czyli przyjęcie studentów ścieżek polsko i angielskojęzycznych oraz uczestników Seminarium Doktoranckiego do wspólnoty akademickiej WSIiZ. Nowych studentów w murach Uczelni przywita również przedstawiciel Samorządu Studenckiego.

W czasie uroczystości nie zabraknie też wyróżnień, podziękowań i gratulacji. W gronie uhonorowanych znajdą się nie tylko pracownicy Uczelni, ale również wybitni Studenci. W tym roku, przedstawicielom środowisk społeczno-gospodarczych, wręczone zostaną także statuetki „Przyjaciela WSIiZ”, które przyznawane są w dowód uznania za wsparcie przy realizacji celów statutowych Uczelni i działań WSIiZ na rzecz naszego regionu.

Wykład inauguracyjny pt. „W zgodzie ze sobą. Trudne relacje – sztuka stawiania granic” wygłosi dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Wykład realizowany będzie pod auspicjami „UNESCO” w ramach ogólnopolskiej kampanii „Dni Uczenia się Dorosłych”.

Wykład inauguracyjny będzie pierwszą odsłoną nowej inicjatywy WSIiZ – cyklu wykładów pt. „Sztuka relacji”. Spotkania organizowane będą we współpracy z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii oraz połączone zostaną z elementami warsztatowymi nt. psychologii relacji.

Po zakończeniu uroczystości zaplanowany został inauguracyjny toast oraz poczęstunek.