Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie dysponuje bogatą ofertą stypendiów dla swoich studentów. Na semestr letni 2017/2018 uczelnia zdecydowała o podwyższeniu większości stawek stypendialnych.


W obecnym semestrze zwiększeniu uległy stypendia: rektora, część socjalnych oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Uczelnia wykorzystała środki na stypendia przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i tak np. po podwyżce stypendium Rektora może wynieść nawet 750 zł. Stypendium socjalne można otrzymać w wysokości maksymalnie 550 zł. Dodatek mieszkaniowy to 200 zł, a stypendium dla osób niepełnosprawnych nawet 350 zł miesięcznie.

Dotacja jaką otrzymaliśmy z budżetu państwa na rok 2018 pozwoliła nam na podwyższenie rat stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendiów Rektora dla najlepszych studentów, jak również części stypendiów socjalnych – mówi dr Wergiliusz Gołąbek, Rektor WSIiZ w Rzeszowie.


Stypendia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przyznawane są na dany semestr roku akademickiego i średnio otrzymuje je od 1000 do 1500 osób
. Ponieważ stypendia socjalne łączą się z naukowymi i specjalnymi dla osób niepełnosprawnych, najlepsi studenci mogą otrzymać nawet 1850 zł miesięcznie. Dodatkowo studenci WSIiZ, którzy osiągają wybitne sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe mogą się starać o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznawane jest na dany rok akademicki i obecnie wynosi 15 tys. zł.


Ponadto dla najlepszych studentów I roku oraz obcokrajowców uczelnia przyznaje także stypendia z Własnego Funduszu Stypendialnego WSIiZ.

W przypadku najpopularniejszych form stypendiów tj. rektorskiego i socjalnego, to w ramach pierwszego o przyznaniu decyduje średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia, w odniesieniu do socjalnych to przyznawane są na podstawie udokumentowanego dochodu netto – informuje Dominik Łazarz, rzecznik prasowy WSIiZ.