Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała blisko 113 tysięcy złotych wsparcia z budżetu województwa podkarpackiego na zakupy inwestycyjne. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko.

Umowę dotyczącą wsparcia dla WSIiZ podpisali Rektor naszej Uczelni dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ, oraz wicemarszałkowie: Piotr Pilch i Karol Ożóg, a także członek zarządu Anna Huk. Członkowie zarządu podkreślili, że pieniądze przyznawane podkarpackim uczelniom mają wpływ nie tylko na ich rozwój i ofertę edukacyjną, ale wpływają także na dynamikę rozwoju całego regionu.

Ważne dla nas jest wsparcie kierunków, które odpowiadają potrzebom naszych mieszkańców. Dla nas jest to niezmiernie istotne, żeby państwa uczelnie, uczelnie podkarpackie się rozwijały, żeby dysponowały dobrą bazą, żeby powiększały swoje możliwości dydaktyczne, żeby był wkład Samorządu Województwa Podkarpackiego w państwa działania – mówił wicemarszałek Piotr Pilch.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania otrzymała blisko 113 tys. zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój infrastruktury naukowo-badawczej Wyższej Szkoły informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie poprzez zakup wyposażenia do laboratorium na potrzeby kształcenia studentów kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko (studia I stopnia o profilu praktycznym) oraz Zrównoważony rozwój”.

Nasza uczelnia w tym roku zamierza przeznaczyć te środki finansowe na doposażenie laboratoriów zrównoważonego rozwoju. Centrum Zrównoważonego Rozwoju znajduje się w naszym kampusie w Kielnarowej. Inwestujemy w laboratoria po to, żeby uczyć studentów dbałości o środowisko. WSIiZ nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sam staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, otwieramy się na zielone technologie. W światowym rankingu UI GreenMetric uczelni realizujących Cele Zrównoważonego Rozwoju znajdujemy się na drugim miejscu wśród polskich uczelni – mówi Rektor Uczelni, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem firmy to podstawa współczesnego, odpowiedzialnego biznesu, który walczy ze zmianami klimatycznymi. To działanie i rozwój firmy w sposób przyjazny środowisku naturalnemu, z dbałością o pracowników i lokalną społeczność. To tworzenie produktów ekologicznych i wykorzystanie technologii o pozytywnym wpływie na środowisko. Studia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko są ofertą dla osób, które pracując w firmach chcą działać na rzecz planety.

Łącznie pula dotacji dla dziesięciu uczelni z regionu wyniosła w tym roku 1,7 mln złotych. Pomoc w tej formie samorząd przyznaje uczelniom od 2004 roku, a od początku realizacji takiego wsparcia z budżetu województwa przeznaczono na ten cel 29,2 mln zł.