Rekrutacja zakończona

Studia I stopnia

Zrównoważony rozwój i środowisko

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Kierunek Zrównoważony rozwój i środowisko to pasjonujące połączenie nauk społecznych, ekologii i ekonomii. Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości zarządzać organizacją z wykorzystaniem produktów i technologii przyjaznych środowisku.. Podążaj za zieloną transformacją i osiągnij sukces zawodowy!

CZY WIESZ, ŻE:

Zrównoważony rozwój i środowisko

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia zaspakajane są bez zmniejszania szans kolejnych pokoleń na ich zaspokojenie. To sposób życia człowieka oraz funkcjonowania firm. Wybierz program studiów odpowiadający aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy, dzięki któremu zrozumiesz ideę zrównoważonego rozwoju i osiągniesz sukces w we wdrażaniu jej w biznesie.
Zrównoważony rozwój i środowisko
ŚRODOWISKO
Problemy środowiskowe i klimatyczne to jedne z kluczowych wyzwań współczesności wyznaczające cele i kierunki działań państw, społeczeństw i organizacji ku zielonej transformacji. Zmiany klimatu wywołują problemy na niespotykaną skalę i determinują istotne zmiany na rynku pracy. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, zrównoważonych zamówień i finansów.
Zrównoważony rozwój i środowisko
SPOŁECZEŃSTWO
Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany społeczne – migracje, konflikty i wiele innych. Biznes angażuje się w rozwiązywanie tych problemów, stawia na transparentność i odpowiedzialność w komunikacji i działaniu. Społeczna odpowiedzialność jest istotnym elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą.
Zrównoważony rozwój i środowisko
GOSPODARKA
W najbliższym czasie czeka nas ogromna zmiana związana z reformą gospodarek w kierunku „zielonych gospodarek”. Unia Europejska, przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wdraża rozwiązania, które do 2050 roku mają uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie. Już niedługo producenci eksportujący w UE będą musieli dowieść, że oferowane produkty wyprodukowano z poszanowaniem dla środowiska.
Zrównoważony rozwój i środowisko
Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój i środowisko?
01
Zielone kompetencje
Przedsiębiorstwa w prowadzonych przez siebie działaniach coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne i ochronę środowiska. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, zrównoważonych zamówień (sustainable procurement) oraz zrównoważonych finansów i analityki ESG.
02
Edukacja w kontakcie z przyrodą
Program kształcenia pozwala na realizację części przedmiotów w zielonych laboratoriach. To miejsce namacalnego poznania przyrody, roli i wartości roślin w przyrodzie i życiu człowieka, zasad zdrowego odżywiania się i profilaktyki zdrowotnej, obiegu wody w przyrodzie czy idei energii odnawialnej. Zielone laboratoria to miejsce edukacji Studentów w bezpośrednim kontaktem z przyrodą, a także wyjątkowe miejsce wypoczynku i rekreacji.
03
Zielony WSIiZ
Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, a w naszym barze króluje zielone menu. Jako Zielona Uczelnia w światowym rankingu UI GreenMetric znajdujemy się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
04
Interdyscyplinarny i praktyczny program
Nowoczesny, interdyscyplinarny program studiów, warsztaty i projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu oraz działaczami fundacji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami ekologicznymi, szkoły letnie oraz wiele aktywności w kołach naukowych i wolontariacie. Wykorzystując ten potencjał dasz sobie szansę na ekscytującą pracę we wdrażaniu Zielonej transformacji w firmach!
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój i środowisko
 • Globalne zmiany środowiskowe
 • Zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju
 • Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Zielone finanse i rachunkowość
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Podstawy ekonomiczne zrównoważonego rozwoju
 • Zmiany społeczne a zmiany klimatu
 • Odnawialne źródła energii
 • Edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych
 • Modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Ilona Biedroń

mgr inż

Ilona Biedroń

Absolwentka Politechniki Krakowskiej.
Doktorantka w ITP-PIB w Falentach specjalizująca się w zarządzaniu wodami, w tym ochronie wód.
Wiceprezes Fundacji Hektary Dla Natury.
Koordynatorka projektu WaterLANDS w Cmok

Natalia Puschhaus

mgr

Natalia Puschhaus

Absolwentka studiów Archeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją Paleobotaniczną. Swoją wiedzę z zakresu nasion pogłębiała na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie na Katedrze Biologii Roślin i Biotechnologii w obszarze współczesnego nasiennictwa (hodowla nasienna). 

Klaudia Borys

inż.

Klaudia Borys

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG. Posiada doświadczenie zarówno po stronie doradczej jak i klientowskiej. Całą swoją karierę zajmuje się zrównoważonym rozwojem/ ESG zarówno od strony procesów strategicznych jak i raportowania.

DLACZEGO WARTO?
Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważone zarządzanie biznesem

Specjalność skoncentrowana jest na zrównoważonym rozwoju organizacji biznesowych i otoczenia biznesowego. Nauczysz się wykorzystywania dostępnych modeli zrównoważonego biznesu oraz projektowania nowych, przyjaznych dla społeczeństwa i środowiska naturalnego, sposobów rozwoju organizacji biznesowych i instytucji. Program specjalności przygotuje Cię do wejścia w świat biznesu ze świeżym spojrzeniem na rolę przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacje

Jednym ze sposobów wskazywanych jako rozwiązanie problemów środowiskowych i społecznych są innowacje ekologiczne. Rolnictwo, odpowiedzialne za produkcję żywności, oddziałuje silnie na przyrodę, zmiany klimatu oraz stan zdrowia populacji. Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności o ekologicznych inwestycjach i narzędziach wykorzystywanych w agrobiznesie.

Zrównoważony rozwój i środowisko
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist
 • Ekspert/-ka w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich
 • Pełnomocnik zarządu ds. ESG
Studia I stopnia
Zrównoważony rozwój i środowisko
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
760 zł
Tryb stacjonarny
700 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
Rekrutacja zakończona
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Zrównoważony rozwój i środowisko
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój i środowisko
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Zrównoważony rozwój i środowisko
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Zrównoważony rozwój i środowisko
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój i środowisko
Premiera wykładu prof. dr hab. Małgorzaty Bzowskiej–Bakalarz
pt. „Naturalni sojusznicy ochrony roślin – niszczyć czy współpracować?” odbędzie się 18 października (środa), o godz. 18.00 na uczelnianym kanale YouTube.

Zachęcamy również do obejrzenia relacji filmowych z poprzednich spotkań zrealizowanych w ramach cyklu „Przybij Piątkę Nauce
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×
Skip to content