Rekrutacja na ten kierunek będzie prowadzona na rok akademicki 2023/24.

Studia I stopnia

Zrównoważony rozwój i środowisko

Forma: stacjonarne, niestacjonarne / Czas trwania: 6 semestrów

Kierunek Zrównoważony rozwój i środowisko to pasjonujące połączenie nauk społecznych, ekologii i ekonomii. Studia skierowane są do osób, które chcą w przyszłości zarządzać organizacją z wykorzystaniem produktów i technologii przyjaznych środowisku.. Podążaj za zieloną transformacją i osiągnij sukces zawodowy!

Zrównoważony rozwój i środowisko

Odkrywaj możliwości! Zapisz się do grupy na Facebooku

DOŁĄCZ DO GRUPY

Zrównoważony rozwój to taki, w którym potrzeby obecnego pokolenia zaspakajane są bez zmniejszania szans kolejnych pokoleń na ich zaspokojenie. To sposób życia człowieka oraz funkcjonowania firm. Wybierz program studiów odpowiadający aktualnym i przyszłym potrzebom rynku pracy, dzięki któremu zrozumiesz ideę zrównoważonego rozwoju i osiągniesz sukces w we wdrażaniu jej w biznesie.
Zrównoważony rozwój i środowisko
ŚRODOWISKO
Problemy środowiskowe i klimatyczne to jedne z kluczowych wyzwań współczesności wyznaczające cele i kierunki działań państw, społeczeństw i organizacji ku zielonej transformacji. Zmiany klimatu wywołują problemy na niespotykaną skalę i determinują istotne zmiany na rynku pracy. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, zrównoważonych zamówień i finansów.
Zrównoważony rozwój i środowisko
SPOŁECZEŃSTWO
Zmiany klimatyczne wpływają na zmiany społeczne – migracje, konflikty i wiele innych. Biznes angażuje się w rozwiązywanie tych problemów, stawia na transparentność i odpowiedzialność w komunikacji i działaniu. Społeczna odpowiedzialność jest istotnym elementem sprawnego, nowoczesnego i strategicznego zarządzania firmą.
Zrównoważony rozwój i środowisko
GOSPODARKA
W najbliższym czasie czeka nas ogromna zmiana związana z reformą gospodarek w kierunku „zielonych gospodarek”. Unia Europejska, przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wdraża rozwiązania, które do 2050 roku mają uczynić Europę kontynentem neutralnym klimatycznie. Już niedługo producenci eksportujący w UE będą musieli dowieść, że oferowane produkty wyprodukowano z poszanowaniem dla środowiska.
Zrównoważony rozwój i środowisko
Dlaczego warto studiować Zrównoważony rozwój i środowisko?
01
Zielone kompetencje
Przedsiębiorstwa w prowadzonych przez siebie działaniach coraz częściej zwracają uwagę na aspekty ekologiczne i ochronę środowiska. Już teraz poszukiwani są specjaliści z obszaru polityki środowiskowej, zrównoważonych zamówień (sustainable procurement) oraz zrównoważonych finansów i analityki ESG.
02
Edukacja w kontakcie z przyrodą
Program kształcenia pozwala na realizację części przedmiotów w zielonych laboratoriach. To miejsce namacalnego poznania przyrody, roli i wartości roślin w przyrodzie i życiu człowieka, zasad zdrowego odżywiania się i profilaktyki zdrowotnej, obiegu wody w przyrodzie czy idei energii odnawialnej. Zielone laboratoria to miejsce edukacji Studentów w bezpośrednim kontaktem z przyrodą, a także wyjątkowe miejsce wypoczynku i rekreacji.
03
Zielony WSIiZ
Nasza Uczelnia nie tylko kształci w obszarze zrównoważonego rozwoju, ale sama staje się zrównoważoną organizacją. Przyjęliśmy Zieloną strategię, dbamy o równe szanse, realizujemy ekologiczne projekty, a w naszym barze króluje zielone menu. Jako Zielona Uczelnia w światowym rankingu UI GreenMetric znajdujemy się na trzecim miejscu wśród polskich uczelni. Ranking uwzględnia rozwiązania ekologiczne oraz z zakresu zrównoważonego rozwoju. Możesz tworzyć razem z nami Zielony WSIiZ!
04
Interdyscyplinarny i praktyczny program
Nowoczesny, interdyscyplinarny program studiów, warsztaty i projekty realizowane we współpracy z praktykami biznesu oraz działaczami fundacji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami ekologicznymi, szkoły letnie oraz wiele aktywności w kołach naukowych i wolontariacie. Wykorzystując ten potencjał dasz sobie szansę na ekscytującą pracę we wdrażaniu Zielonej transformacji w firmach!
Przykładowe zajęcia
Sprawdź, jakie zajęcia zmienią Twoje spojrzenie na biznes:
Zrównoważony rozwój i środowisko
 • Globalne zmiany środowiskowe
 • Zrównoważony rozwój i cele zrównoważonego rozwoju
 • Nowe technologie dla zrównoważonego rozwoju
 • Zielone finanse i rachunkowość
 • Ochrona bioróżnorodności
 • Podstawy ekonomiczne zrównoważonego rozwoju
 • Zmiany społeczne a zmiany klimatu
 • Odnawialne źródła energii
 • Edukacja zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych
 • Modele biznesowe oparte na zrównoważonym rozwoju
Kadra
Poznaj wybranych wykładowców, którzy poprowadzą Twoje zajęcia!
Alina Yakymchuk

dr

Alina Yakymchuk

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomiki użytkowania przyrody i ochrony środowiska (Ukraina, Lwów).
Ekspert w zakresie zrównoważonego rozwoju i ekonomiki ochrony różnorodności biologicznej.

Justyna Berniak-Woźny

dr

Justyna Berniak-Woźny

Adiunkt w Katedrze Zarządzania.
Pełnomocnik Prezydenta ds. Umiędzynarodowienia Uczelni.

Wojciech Szymalski

dr

Wojciech Szymalski

Prezes Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju.
Ekspert, analityk w zakresie ochrony środowiska.
Specjalizuje się w tematyce zrównoważonego transportu, emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu i ocenach oddziaływania na środowisko.

Ilona Biedroń

mgr inż

Ilona Biedroń

Absolwentka Politechniki Krakowskiej.
Doktorantka w ITP-PIB w Falentach specjalizująca się w zarządzaniu wodami, w tym ochronie wód.
Wiceprezes Fundacji Hektary Dla Natury.
Koordynatorka projektu WaterLANDS w Cmok

Specjalności
Studia licencjackie na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko dają szansę rozwinięcia indywidualnych predyspozycji na atrakcyjnych specjalnościach.
Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważone zarządzanie biznesem

Specjalność skoncentrowana jest na zrównoważonym rozwoju organizacji biznesowych i otoczenia biznesowego. Nauczysz się wykorzystywania dostępnych modeli zrównoważonego biznesu oraz projektowania nowych, przyjaznych dla społeczeństwa i środowiska naturalnego, sposobów rozwoju organizacji biznesowych i instytucji. Program specjalności przygotuje Cię do wejścia w świat biznesu ze świeżym spojrzeniem na rolę przedsiębiorstw.

Zrównoważony rozwój i środowisko

Zrównoważony agrobiznes i ekoinnowacjeNOWOŚĆ

Jednym ze sposobów wskazywanych jako rozwiązanie problemów środowiskowych i społecznych są innowacje ekologiczne. Rolnictwo, odpowiedzialne za produkcję żywności, oddziałuje silnie na przyrodę, zmiany klimatu oraz stan zdrowia populacji. Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności o ekologicznych inwestycjach i narzędziach wykorzystywanych w agrobiznesie.

Zrównoważony rozwój i środowisko
Odkryj perspektywy zawodowe:
 • Specjalista/-ka ds. zrównoważonego rozwoju
 • Ekspert/-ka ds. ryzyka ESG
 • Specjalista/-ka ds. Zarządzania Środowiskiem i Certyfikacji Środowiskowej
 • Specjalista/-ka ds. „zielonego” CSR
 • Specjalista/-ka ds. analizy śladu węglowego
 • ESG Specialist: Environmental, Social & Governance Specialist
 • Ekspert/-ka w Wydziale Rozwiązań Proekologicznych i Pasażerskich
 • Pełnomocnik zarządu ds. ESG
Studia I stopnia
Zrównoważony rozwój i środowisko
Forma: stacjonarne, niestacjonarne
Czas trwania:  6 semestrów
CZESNE ZA MIESIĄC
760 zł
Tryb stacjonarny
700 zł
Tryb niestacjonarny
Płatne 5 miesięcy w semestrze
REKRUTACJA:
20.04.2023 – 31.07.2023
PIERWSZE ZAJĘCIA:

Październik 2023

Skorzystaj z kalkulatora stypendialnego i sprawdź swoją zniżkę na czesne!
Zrównoważony rozwój i środowisko
Jak aplikować?
Wystarczą 4 proste kroki:
01
Rekrutacja online

Zarejestruj się TUTAJ

Zrównoważony rozwój i środowisko
02
Skompletuj wymagane dokumenty. Potrzebujesz:
 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów),
 • wypełniony w rekrutacji online, wydrukowany formularz wraz ze zdjęciem,
 • kserokopię świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu dokumentów) – dotyczy wyłącznie kandydata ubiegającego się o przyjęcie na jego podstawie.
Zrównoważony rozwój i środowisko
03
Dokonaj opłat, a wymagane dokumenty prześlij pocztą tradycyjną lub złóż osobiście w Dziale Rekrutacji WSIiZ.

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).

Dokumenty złóż osobiście lub wyślij pocztą tradycyjną do Działu Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8).

* W przypadku rezygnacji przed końcem rekrutacji, na wniosek kandydata przysługuje zwrot wpisowego w wysokości 300 zł.

Zrównoważony rozwój i środowisko
04
Sprawdź wyniki rekrutacji.

Wyniki pojawią się w panelu rekrutacyjnym kandydata.

Odkrywaj WSIiZ
Poznaj Uczelnię
Wirtualny spacer po kampusie
Obejrzyj ponad 130 panoram w wersji desktopowej, mobilnej oraz przygotowanej dla posiadaczy okularów VR.
Zrównoważony rozwój i środowisko
Skip to content