Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie uroczyście przywitała nowych członków podczas Gali Wiarygodna Firma i Lider Województwa Podkarpackiego, która odbyła się 22 czerwca br. Rzeszowska IPH istnieje od 1990 roku, a jej celem jest tworzenie trwałych i bezpiecznych stosunków gospodarczych dla wszystkich przedsiębiorstw działających na rynku.

Formalny status członka Izby Przemysłowo-Handlowej to potwierdzenie naszego zaangażowania w dziedzinie gospodarki oraz dobrej współpracy z przedsiębiorcami. Od lat dla otoczenia biznesowego realizujemy granty i projekty, a oferta dydaktyczna naszej Uczelni budowana jest razem z praktykami i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy. Każdego roku około 200 wykładowców-praktyków uczestniczy w procesie kształcenia na oferowanych przez WSIiZ kierunkach, co doceniają zarówno nasi studenci i absolwenci, jak i pracodawcy – podkreśla Rektor WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Podczas Gali Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie certyfikaty Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego otrzymało 27 firm, a wyróżnienia Lider Województwa Podkarpackiego trafiły do 14 firm. Do grona członkowskiego IPH uroczyście dołączyło 11 firm oraz 3 uczelnie wyższe, w tym właśnie WSIiZ.

Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie jest rzecznikiem interesów przedsiębiorców i pracodawców. Izba obejmuje swoim działaniem obszar południowo-wschodniej Polski, zrzeszając ponad 180 firm – aktywnych członków oraz współpracuje bezpośrednio z około 5000 firmami. Ze wsparcia i doświadczenia Izby korzystają również władze państwowe i samorządowe różnych szczebli.​