Wobec zmian klimatycznych nie jesteśmy bezradni, a każda i każdy z nas może przyczynić się do zmian na lepsze! Taki wniosek płynie z pierwszego zorganizowanego w Rzeszowie spotkanie TEDx Countdown. Temat spotkania brzmiał „Klimat to ludzie”.

Nie tylko politycy, duże koncerny czy instytucje mają wpływ na stan środowiska i zmiany klimatyczne, taki wpływ mają również pojedyncze indywidualne osoby. Podstawa to zarówno świadomy udział w wyborach i wspieranie odpowiedzialnych kandydatów, jak i codzienne nawyki konsumenckie. Znaczenie mają: zwykłe zakupy w sklepie, rodzaj diety, wybór środka transportu czy nawet codzienna komunikacja poprzez e-maile – przekonywali prelegenci, którzy wzięli udział w TEDx Rzeszów Countdown.

Zmiany klimaty dotyczą już każdego obszaru naszego życia. Rozwój boreliozy w Polsce to obecnie spory problem zdrowia publicznego – a wynika właśnie z przemian klimatu. Z kolei zanieczyszczenia pyłem 2,5 pm oznaczają coraz  więcej przypadków demencji – mówił  prof. Paweł Januszewicz, Kierownik Katedry Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Regeneracyjnej, wieloletni dyrektor Instytutu – Pomnika Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Profesor, dziadek dziewięciorga wnucząt, postawił w swoim wystąpieniu pytanie: „Czy klimat zabije nasze wnuki?”  i podkreślał, że negatywne konsekwencje zanieczyszczeń i zmian klimatu dużo mocniej oddziałują na organizmy dzieci niż dorosłych.

Menedżer i aktywista Błażej Miernikiewicz zwracał uwagę, że działać trzeba natychmiast, i że już teraz dysponujemy wieloma narzędziami, które mogą nam mocno ograniczyć niekorzystne trendy. Niestety, często o nich zapominamy lub w ogóle nie mamy świadomości ich istnienia. Przykład? Aż 1/3 szkół wizytowanych przez Miernikiewicza nie posiada termostatów, które pozwalają znacznie ograniczyć nakłady na ogrzewanie. Aktywista opowiedział także o skuteczności działaczy klimatycznych z Wrocławia, dzięki którym Rada Miasta po przyjęciu dokumentu pn. Alarm klimatyczny musi brać pod uwagę konsekwencje klimatyczne każdej podejmowanej przez siebie uchwały.

Dr Maciej Ryś z WSIiZ, założyciel i lider Smogathonu, globalnej inicjatywy zwalczającej zanieczyszczenie powietrza za pomocą technologii i innowacji, podawał skuteczności działań na rzecz klimatu. Prelegent podkreślił między innymi, że niemal nie mówi się już dziś o dziurze ozonowej – powodem jest to, udało się zatrzymać jej powiększanie i jest szansa, że dziura ta zniknie zupełnie.

Fizyczka dr Joanna Remiszewska Michalak skupiła się na zagadnieniu odpowiedzialności za nasze nawyki konsumenckie i wyrażaniu potrzeb, na które następnie odpowiada biznes tworzący nowe produkty oraz usługi. Dr Remiszewska-Michalak podawała też wielkości śladu węglowego odpowiadającego różnym aktywnościom, w tym chociażby tak niewinnych – wydawałoby się – czynności, jak wysyłanie dużych maili z załącznikami.

Martyna Łuszczek, ubiegłoroczna maturzystka i koordynatorka analiz potrzeb uczniów w edukacji w Instytucie Badań Edukacyjnych w błyskotliwym wykładzie o mikroplastiku pokazała słuchaczom olbrzymią plamę śmieci na Pacyfiku (która jest 5 razy większa niż wynosi powierzchnia Polski!) oraz wyjaśniła, gdzie mikroplastik się znajduje.

Dr inż. Krzysztof Sornek z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie poruszył temat efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w sektorze budownictwa mieszkalnego. Jak zaznaczył, efektywność energetyczna to nic innego jak oszczędzanie energii, a pomóc w tym może na przykład …komin słoneczny!

Ilona Biedroń, wiceprezeska Fundacji Hektary Dla Natury skupiła się na wodzie i zwróciła uwagę, że brak wody w rzekach dziś to skutek wielu dekad ułatwiania rzekom odpływu, odwadniania dolin oraz uszczelniania zlewni. Wiele miejsca prelegentka poświęciła także torfowiskom, które: zajmują obecnie 3% powierzchni kontynentów, a zmagazynowane jest w nich dwa razy więcej węgla niż sumarycznie we wszystkich lasach Ziemi – przy czym lasy pokrywają ok. 30 % powierzchni kontynentów.

Aktywistka klimatyczna Dominika Lasota w swoim wystąpieniu poruszyła temat koniecznych zmian w obszarze paliw kopalnych. Jak podkreśliła, muszą być to zmiany na szczeblu systemowym, dlatego tak ważnym jest, aby w wyborach wybierać takich kandydatów, którzy rozumieją to wyzwanie i dają gwarancje, że będą się nim zajmować.

Piotr Pietras, przedsiębiorca i manager wywodzący się z branży technologicznej, omówił temat efektu cieplarnianego jako destabilizacji klimatycznej. Jednym ze sposobów na jej ograniczenie jest uprawa konopii siewnej, która ma szerokie zastosowanie i jest ciekawa pod kątem właściwości ekologicznych. W porównaniu do lasów pochłania około 25% ton CO2 (lasy pochłaniają 6% ton CO2) i nadaje się do ścięcia już po roku. Natomiast jedno drzewo w lesie nadaje się do ścięcia po 35 latach – tłumaczył prelegent. I dodawał, że można się spodziewać, że jedna trzecia wszystkich aktywów zarządzanych przez fundusze inwestycyjne będzie wspierała zielone technologie.

TEDxRzeszow Countdown został zrealizowany  na podstawie licencji, którą posiada Łukasz Bis – Dyrektor Centrum Innowacji i Wzornictwa Praktycznego WSIiZ, organizator konferencji Internet Beta, natomiast ​Organizatorem TEDxRzeszow Countdown była Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Partnerami wydarzenia byli: Urząd Miasta Rzeszowa, Delloitte, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Autorzy zdjęć: Piotr Kordyś, Blue Cherry Studio, Konrad Kmiecik, Magdalena Kosidło.